Marie-Thérèse i Pierre Chaubon

Marie-Thérèse, Pierre Chaubon i Tadeusz Wrona

Marie-Thérèse Chaubon - założycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia „Błękitna Gwiazda” w Lourdes, świadczącego Częstochowie pomoc humanitarną. Odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Zasługi RP oraz przez Ministra Spraw Zagranicznych Francji Francuskim Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój przyjaźni francusko-polskiej.

Pierre Chaubon - były radny Lourdes. Za jego sprawą, w wyniku współdziałania z Komitetem Obywatelskim „Solidarność”, w 1990 roku doszło do podpisania umowy bliźniaczej między Częstochową i Lourdes.

Dzięki działalności państwa Chaubon nastąpił dynamiczny rozwój współpracy między polskim i francuskim ośrodkiem maryjnym. Możliwe stały się wymiany doświadczeń w takich dziedzinach jak kultura, edukacja, turystyka, zdrowie, sport. Owocem zainicjowanych przez państwa Chaubon, wielopłaszczyznowych kontaktów polsko - francuskich są międzynarodowe kongresy i seminaria dotyczące medycyny, turystyki, pielgrzymowania i integracji europejskiej oraz wspólne projekty dotowane z funduszy unijnych.

Relacja z uroczystości nadania honorowego obywatelstwa

Marie-Thérèse Chaubon, przewodnicząca Stowarzyszenia „Błękitna Gwiazda” w Lourdes oraz Pierre Chaubon, były radny Lourdes otrzymali Honorowe Obywatelstwo Miasta Częstochowy w uznaniu zasług na rzecz współpracy miast Częstochowy i Lourdes oraz w podziękowaniu za przychylność, życzliwość i pomoc okazywaną naszemu miastu.

Honorowe obywatelstwo nadano podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta, która odbyła się 14 czerwca, w sobotę po południu, w sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego. Radni przyjęli stosowną uchwałę jednomyślnie.

Gośćmi uroczystości byli François Barry Martin-Delongchamps - ambasador Francji w Polsce oraz Pascal Vagogne - konsul generalny Francji w Krakowie. Obecni byli także merowie zaprzyjaźnionych z Częstochową miast, uczestniczący w międzynarodowej konferencji poświęconej rodzinie i późniejszego jubileuszu 10-lecia otrzymania przez Częstochowę Nagrody Europy – m.in. z Altotting, Fatimy, Mariazell, Regensburga.

Obecni byli także parlamentarzyści RP: Halina Rozpondek, Andrzej Szewiński, Grzegorz Sztolcman, radni poprzednich kadencji oraz Paweł Klimek – były sekretarz Miasta, odpowiedzialny w swoim czasie za współpracę międzynarodową.

Prowadzący obrady, Przewodniczący Rady Miasta, Piotr Kurpios, wspominając zasługi Państwa Chaubon podkreślił, że nie byłoby Nagrody Rady Europy, gdyby nie współpraca z Lourdes. Laudację wygłosił Prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona.

- Jesteśmy tutaj, aby w ten symboliczny sposób podziękować naszym gościom za to, co przez wiele lat uczynili dla przyjaźni między Lourdes i Częstochową oraz między Francją a Polską – mówił prezydent - Mieliśmy to szczęście, że w inicjatywę podpisania umowy między Lourdes a Częstochową zaangażował się pan Piotr Chaubon. Zaledwie kilka tygodni po podpisaniu umowy Marie-Thérèse Chaubon założyła stowarzyszenie „Błękitna Gwiazda”, w którym udało jej się skupić wiele osób dobrej woli, przyjaznych naszemu miastu. Wiemy, ile zawdzięczamy naszym przyjaciołom i wspominamy to z wdzięcznością.

Państwu Chaubon utrwalili w sercach częstochowian obraz naszego bliźniaczego miasta i przyczynili się do promowania wizerunku Częstochowy we Francji. Stajemy się wspólnotą europejską, nie tylko dzięki porozumieniu między rządami, stajemy się wspólnotą wówczas, gdy aktywnie rozwijamy różne formy zbliżające środowiska zawodowe, organizacje społeczne, poszczególnych ludzi.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy po obu stronach znajdą się osoby potrafiące nawiązać kontakty między społecznościami lokalnymi, swoim zapałem i zaangażowaniem zbliżać do siebie ludzi – powiedział prezydent Wrona. - Państwo Chaubon są najwierniejszymi orędownikami naszego partnerstwa.

Droga Mario-Tereso, Drogi Piotrze, Dziękujemy Wam za Waszą wierną przyjaźń i oddanie. Dziękujemy za lata poświęcone Częstochowie, za to, że od 18 lat jesteście niestrudzonymi rzecznikami Częstochowy w Lourdes i we Francji. Dziękujemy za liczne inicjatywy, wierność, wrażliwość i bezinteresowność. Dziękujemy bardzo za wszystko, co robicie dla rozwoju i utrwalania przyjaźni między Lourdes i Częstochową, za serce i osobiste zaangażowanie. Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście i jeszcze zrobicie dla Częstochowy – zakończył laudację prezydent.

- Dziękuję za umożliwienie mi wizyty w centrum duchowym znanym w całej Europie – powiedział ambasador Francji, François Barry Martin-Delongchamps, wspominając o wspólnych kartach historii obu narodów - cieszę się, że współpraca obu miast przekształciła się z początkowej pomocy humanitarnej, na konkretną współpracę w wielu dziedzinach.

Radni przyjęli stosowną uchwałę jednomyślnie. Prezydent i Przewodniczący Rady Miasta wręczyli Państwu Chaubon pamiątkowy ryngraf i akt nadania Honorowego Obywatelstwa.

- Stoję tutaj przed państwem bardzo wzruszona – mówiła Marie-Thérèse Chaubon – To złożone uczucie, które burzy moje serce i umysł, jednak chce powiedzieć, jak wielka jest moja wdzięczność. Ten tytuł jest dla nas zaszczytem, tym bardziej, iż wiemy jakie dwie wielkie postacie poprzedzają nadanie nam tego tytułu. Są one symbolem wierności Polsce i ideałom. Wzorując się na nich zawsze będziemy wierni przyjaźni do Częstochowy.

Pani Chaubon wspominała swoje pierwsze kontakty z naszym miastem:

- Mimo, że przywitała nas gęsta mgła, spotkaliśmy się z serdecznością, szczerością, i chojnością. Od tamtego czasu każda wizyta stawała się dla nas źródłem wielkich przyjaźni, powstały różne projekty - każde wydarzenie jest teraz dla nas wielkim kalejdoskopem przeżyć. Od tamtego czasu staliśmy się obywatelami Europy. Przyjmujemy ten tytuł z pokorą, ale i szczęściem – jest dla nas symbolem konieczności kontynuowania naszej dotychczasowej pracy. Zwykłe słowo dziękuję nie może streścić wszystkiego co odczuwam, ale to jedyne słowo, które mogę wypowiedzieć – mówiła na zakończenie wyraźnie wzruszona Marie-Thérèse Chaubon.

Państwu Chaubon podziękowała także przewodnicząca Błękitnej Gwiazdy w Częstochowie pani dr Sabina Kubacka. Członkowie tego stowarzyszenia podarowali później Honorowym Obywatelom Częstochowy album o Polsce.

Uzasadnienie uchwały Rady Miasta

Lourdes było pierwszym zagranicznym miastem w Europie Zachodniej, z którym samorząd częstochowski podjął współpracę po pierwszych wolnych wyborach samorządowych.

Pierre Chaubon, ówczesny radny Lourdes podjął się realizacji tej inicjatywy na wniosek mera Lourdes i nawiązał kontakt z Komitetem Obywatelskim „Solidarność”, dzięki czemu, już kilka miesięcy po wyborach, w dniu 5 sierpnia 1990 r., podpisana została umowa bliźniacza między obydwoma ośrodkami maryjnymi. Jeszcze w tym samym roku Marie-Thérèse Chaubon założyła stowarzyszenie „Błękitna Gwiazda”, którego początkowym celem było świadczenie pomocy humanitarnej naszemu miastu, ale wkrótce działalność stowarzyszenia przybrała inne formy - w dużym stopniu dzięki licznym inicjatywom Państwa Chaubon, którzy wykazują ogromne zaangażowanie w realizacji współpracy.

W początkowym okresie była to pomoc dla odbudowującej się w Polsce samorządności: staże dla pracowników Urzędu Miasta Częstochowy w Merostwie w Lourdes, staże dla lekarzy, dla uczniów szkół hotelarskich, współorganizacja szkolenia dla skarbników województwa częstochowskiego finansowanego przez Fundację Francja-Polska. Kolejnym krokiem była współpraca między mieszkańcami naszych miast. Wspierani przez Marie-Thérèse Chaubon, która była rzecznikiem Częstochowy wobec kolejnych merów Lourdes, oraz jej stowarzyszenie, realizowaliśmy wymiany w takich dziedzinach jak kultura, w tym wystawy malarstwa, fotograficzne, plenery dla twórców i młodzieży, wymiana młodzieży, turystyka, zdrowie, sport.

Relacje te zaowocowały organizacją międzynarodowych kongresów i seminariów na tematy dotyczące medycyny, turystyki, pielgrzymowania i integracji europejskiej, aż po realizację wspólnych projektów subwencjonowanych z programów Unii Europejskiej. Najważniejsze z nich to te, które dotyczą młodzieży: w latach 90 ubiegłego wieku wymiana w ramach programu TEMPUS PHARE, w latach 1999-2003 projekt „Budujmy Europę”, debaty młodzieży pięciu miast maryjnych ze stowarzyszenia Shrines of Europe subwencjonowane przez europejski program „Młodzież”.

Państwo Chaubon przyczynili się do promowania pozytywnego wizerunku naszego miasta w regionie Midi-Pyrénées oraz we Francji. Dzięki nim umowa zawarta między władzami miast przełożyła się na bezpośrednie kontakty między społecznościami lokalnymi: stowarzyszeniami, środowiskami kultury, placówkami szkolnymi i klubami sportowymi.

Za tę działalność i wkład w rozwój przyjaźni francusko-polskiej, Przewodnicząca „Błękitnej Gwiazdy” Marie-Thérèse Chaubon została wcześniej odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Zasługi RP oraz przez Ministra Spraw Zagranicznych Francji Francuskim Krzyżem Zasługi.

Ireneusz Leśnikowski

pdf drukuj
do góry strony