Loreto

Loreto położone jest w środkowych Włoszech w regionie Marche, 27 km. na południe od Ankony. Miasteczko jest ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym ze względu na mieszczący się tutaj tzw. Święty Domek - nazaretański dom Maryi.

Historia Loreto sięga 1294 r., gdy kamienie domu, w którym mieszkała Najświętsza Maria Panna w Nazarecie, zostały przewiezione do Loreto a domek zrekonstruowano. W 1469 roku wybudowano Bazylikę w kształcie łacińskiego krzyża, która chroni Święty Domek.

Wnętrze Bazyliki wykonane jest z murów domu Maryi a z zewnątrz domek został pokryty marmurem. Jest to prawdziwe arcydzieło włoskiej sztuki rzeźbiarskiej. W pobliżu bazyliki loretańskiej znajduje się dom zakonny Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

W ciągu wieków na wzgórze loretańskie przybywało wielu pielgrzymów z całego świata, również Polaków. Z pielgrzymką przybyli tutaj m.in.: Św. St. Kostka, M.M. Kolbe, Jan Paweł II oraz Kardynał S. Wyszyński.

Na Cmentarzu Polskim w Loreto, w 1080 grobach spoczywają polscy żołnierze polegli w czasie II wojny światowej.

Region Marche ze swoim 170-kilometrowym wybrzeżem leży na obszarze ważnym geograficznie dla połączeń północ – południe.

Najsłynniejszymi i najchętniej odwiedzanymi miejscami regionu są: renesansowy pałac w Urbino, twierdza w San Leo oraz Sassocovaro, zamek w Gradara, bazylika w Loreto oraz jedno z najpiękniejszych miast regionu - Macerata.

Obok plaż, pięknego krajobrazu, dobrze zachowanego dziedzictwa kulturowego, prawdziwym bogactwem regionu jest obecnie przemysł. 50% najważniejszych przedsiębiorstw regionu obejmuje przemysł obuwniczy, odzieżowy, produkcję sprzętu AGD i mebli. W rolnictwie przeważa uprawa zbóż, buraków i winogron. Flotą rybną, liczącą około 150 barek zajmuje się około 3 tysięcy osób 


Najważniejsze inicjatywy zrealizowane w ramach podpisanej Umowy:

Kultura

 • koncerty w Loreto chóru męskiego Cantores Czenstochoviensis,
 • udział Zespołu Pieśni i Tańca "Częstochowa" w Festiwalu Folklorystycznym w Loreto,
 • występy chóru "Corale Lauretana" na Jasnej Górze, w Poraju i Koniecpolu,
 • organizacja wystawy "2. Korpus Wojska Polskiego w Regionie Marche 1944-46".


Sport

 • udział częstochowskich sportowców w maratonie biegowym „Z nami” zorganizowanym przez stowarzyszenie „Loreto Grande Cuore”,
 • udział zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” z Częstochowy w Piłkarskim Międzynarodowym Turnieju Miast Pielgrzymkowych w Loreto.


Turystyka

 • organizacja Międzynarodowych Kongresów Miast Pielgrzymkowych w Loreto i Częstochowie,
 • podpisanie Porozumienia 5 Miast Sanktuariów,
 • współorganizacja międzynarodowych targów turystycznych w Weronie i Warszawie,
 • wspólna prezentacja 5 Miast Maryjnych na stronie internetowej: www.shrines-of-europe.com.,
 • udział w projekcie COESIMA - Europejska Współpraca Miast Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych.


Wymiana młodzieży

 • współpraca Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego z Częstochowy ze szkołą średnią w Loreto,
 • udział młodzieży z Loreto w VI Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie,
 • spotkanie młodzieży pięciu miast maryjnych w Loreto w ramach europejskiego programu „Młodzież”.


Strona internetowa miasta Loreto

pdf drukuj
do góry strony