Aktualności

LINIA NR 15 POJEDZIE AŻ DO POCZESNEJ

13.03.2024

Od 18 marca część kursów tej linii – dotychczas kończących trasę na pętli ,,Korkowa” – zostanie przedłużona do przystanku ,,Poczesna Bociania Górka”.

Od 18 marca część kursów linii nr 15 – dotychczas kończących trasę na pętli Korkowa – zostanie przedłużona przez Brzeziny-Kolonię, Wrzosową, Hutę Starą B, Hutę Starą A i ulice Chabrową, Południową, Handlową, Strażacką do przystanku Poczesna Bociania Górka. Zmiana ta została uzgodniona z Urzędem Gminy Poczesna.

Od przystanku „Wrzosowa – Sabinowska I” autobus będzie kursował taką samą trasą, jak linia nr 53, ale bez wjazdu w ulicę Łąkową w Poczesnej.

Pozostałe kursy będą w dalszym ciągu wykonywane tylko do pętli Korkowa. W relacji dotychczasowej – tj. Korkowa – Kukuczki – rozkład jazdy ulegnie nieznacznej korekcie.

Na terenie gminy Poczesna zostaną uruchomione następujące nowe przystanki dla linii nr 15:

- Brzeziny-Kolonia (na ul. Staszica w kier. Wrzosowej)
- Brzeziny-Kolonia – Muzealna
- Wrzosowa – Sabinowska II
- Wrzosowa – Sabinowska I (na ul. Sabinowskiej)

Na całej długości trasy linii nr 15 – w tym również na terenie gminy Poczesna – obowiązywać będzie miejska taryfa biletowa.

informacja Wydziału Inżynierii Miejskiej i Kontroli UMdo góry strony