Aktualności

KTO NAJLEPIEJ UMIE W RÓWNOŚĆ?

24.10.2023

Do 6 listopada można wskazywać kandydatki i kandydatów do tegorocznej Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Swoje typy mogą zgłaszać także osoby indywidualne, nie tylko stowarzyszenia.

W regulaminie Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej czytamy m.in., że przyznawana jest ona ,,za działalność na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.” Możemy do niej typować osoby oraz organizacje działające na rzecz przedstawicieli i przedstawicielek grup dyskryminowanych bądź potrzebujących wsparcia.

W tym roku wniosek składamy do 6 listopada na ustalonym wzorze w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.  

Nagroda zostanie uroczyście wręczona 27 listopada na Gali Ekonomii Społecznej w Teatrze im. A. Mickiewicza.  

Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej została ustanowiona zarządzeniem prezydenta Częstochowy w Roku Praw Kobiet – 2018. Wyróżnienie od początku służy promowaniu osób i organizacji działających na rzecz równości wszystkich mieszkanek i mieszkańców miasta zgodnie z dewizą ,,Jesteśmy różni – jesteśmy równi”. Pierwszą laureatką została dr Edyta Widawska, socjolożka, założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, inicjatorka Objazdowego Festiwalu Filmowego ,,Watch Dogs Prawa Człowieka w Filmie”. W roku 2019 Nagroda przypadła Annie Herman, założycielce i prezesce Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Perasada". W roku wybuchu pandemii – 2020 – Nagrody nie przyznano, podobnie jak w kolejnym, pandemicznym roku. W zeszłym roku natomiast laureatem został Krishnamoorthy Venkatasubramanian –  dyrektor generalny Liberty S.C. Miasto doceniło go w ten sposób za nieodpłatne użyczenie  budynku, który zaadaptowano dla potrzeb uciekających z ogarniętej pożogą wojenną Ukrainy – głównie matek z dziećmi. Przez kilka miesięcy 2022 roku znalazło tam schronienie kilkaset osób.  

W załącznikach poniżej: zarządzenie ws. Nagrody i jej regulamin oraz formularz wniosku nominacyjnego

na podst. informacji z Referatu Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej UM  

obok: grafika ilustracyjna (źródło)


do góry strony