Aktualności

KONKURS NA DYREKTORA TEATRU IM. ADAMA MICKIEWICZA

26.03.2024

Od 26 marca do 26 kwietnia 2024 roku należy składać dokumenty w ogłoszonym właśnie konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza.

Kandydat musi mieć m.in. wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną lub w ich nadzorowaniu; musi też przedstawić program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Wymagania dodatkowe obejmują m.in. znajomość zakresu działalności teatru, znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność i umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia można składać w terminie od 26 marca do 26 kwietnia 2024 roku pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nie otwierać - Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”  lub złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert - do 31 lipca 2024 roku. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.

Kandydat może uzyskać informacje na temat działalności Teatru im. Adama Mickiewicza oraz dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania ww. instytucji, w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, al. Najświętszej Maryi Panny 45A, a także może kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu 34 37 07 327.
Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie w formie elektronicznej, dlatego należy podać adres e-mail do kontaktu w sprawie procedury konkursowej.
Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: 34/3707228 lub pod numerem  34/3707286.

Wszelkie szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu o naborze
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy

do góry strony