Komitet Rewitalizacji

Prosimy o zapoznanie się z projektem zmiany treści załącznika do uchwały Nr 337.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.

Ewentualne uwagi należy przesłać do dnia 12.01.2018 r. na adres poczty elektronicznej rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl.

pdf drukuj
do góry strony