Karta „Częstochowski senior”

Zarządzeniem nr 1487/13 z dnia 23 maja 2013 r. Prezydent Miasta Częstochowy przyjął projekt pn. „Częstochowa seniorom”. Założeniem projektu jest udostępnienie częstochowskim seniorom oferty zniżek, rabatów i promocji, celem zachęcenia ich do korzystania z wielu aktywnych form socjalizacji. Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy, którzy dzięki posiadaniu karty "Częstochowski Senior", będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez Partnerów Projektu. W bazie Partnerów znajdują się min.:

  • instytucje kultury

  • obiekty sportowe i rekreacyjne

  • obiekty gastronomiczne
  • usługi odnowy biologicznej

  • wyspecjalizowane sklepy i usługi


Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymują od organizatora ww. Kartę, którą legitymują się w punktach usługowych, które przystąpią do projektu.

Przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do projektu, w ramach prowadzonej działalności świadczą uczestnikom programu usługi na preferencyjnych warunkach odpłatności.

Miejsce załatwienia sprawy: 

Biuro Obsługi Seniora, ul. Śląska 3/5

(34) 37-07-111

Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3 (grupa B), ul. Śląska 11/13

tel. (34) 37-07-201

e-mail: ps@czestochowa.um.gov.pl


Wymagane wnioski:

  • wniosek o wydanie karty "Częstochowski senior", stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom''
  • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom''


Dokumenty do wglądu:

  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i wiek osoby zainteresowanej przystąpieniem do Projektu,
  • deklaracja o sposobie odbierania odpadów, tzw. „deklaracja śmieciowa”, a w przypadku jej braku przekazanie informacji o danych administratora lokalu mieszkalnego (dot. miejsca zamieszkania),
  • roczna deklaracja rozliczeniowa dotycząca podatków od dochodów osobistych za rok ubiegły (PIT).


Pozostałe informacje:


Regulamin

pdf drukuj
do góry strony