Karta „Częstochowski senior”

Zarządzeniem nr 1487/13 z dnia 23 maja 2013 r. Prezydent Miasta Częstochowy przyjął projekt pn. „Częstochowa seniorom”. Założeniem projektu jest udostępnienie częstochowskim seniorom oferty zniżek, rabatów i promocji, celem zachęcenia ich do korzystania z wielu aktywnych form socjalizacji. Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 60+, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy, którzy dzięki posiadaniu karty "Częstochowski Senior", będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez Partnerów Projektu. W bazie Partnerów znajdują się min.:

 • kawiarnie
 • instytucje kultury
 • obiekty sportowe i rekreacyjne
 • klub fitness
 • usługi medyczne, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne
 • szkoły językowe
 • biuro tłumaczeń
 • usługi fryzjerskie i kosmetyczne
 • taxi
 • ośrodki wypoczynkowe


Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie otrzymują od organizatora ww. Kartę, którą legitymują się w punktach usługowych, które przystąpią do projektu.

Przedsiębiorcy, którzy wyrażą chęć przystąpienia do projektu, w ramach prowadzonej działalności świadczą uczestnikom programu usługi na preferencyjnych warunkach odpłatności.

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13, parter Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska 3  (grupa B)

tel. 34/37-07-201, 34/37-07-612

e-mail: ps@czestochowa.um.gov.pl

Wymagane wnioski:

 • wniosek o wydanie karty "Częstochowski senior", stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom''
 • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu projektu ''Częstochowa seniorom''


Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i wiek osoby zainteresowanej przystąpieniem do Projektu,
 • deklaracja o sposobie odbierania odpadów, tzw. „deklaracja śmieciowa”, a w przypadku jej braku przekazanie informacji o danych administratora lokalu mieszkalnego (dot. miejsca zamieszkania),
 • roczna deklaracja rozliczeniowa dotycząca podatków od dochodów osobistych za rok ubiegły (PIT).


Pozostałe informacje:


Regulamin

pdf drukuj newsletter
do góry strony