Inicjatywa lokalna

Wnioski na rok 2015 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

WNIOSKI PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ NA ROK 2015


Inicjatywa Lokalna
zgodnie z art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu współnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.


Uchwała nr 708/XXXVII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej (z późn. zm.).

Kto i gdzie może złożyć wniosek?

Określa to - Regulamin, który jest załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 509.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 września 2019 r. w sprawie Regulaminu trybu realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa załącznik do Zarządzenia nr 509.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 05 września 2019 r. w sprawie Regulaminu trybu realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej


Szczegółowe kryteria oceny wniosków

Wniosek posiada 1 załącznik:

Lista mieszkańców

Wnioski

Wnioski na rok 2022 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski | wyniki

Wnioski na rok 2021 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski wyniki

Wnioski na rok 2020 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski | wyniki

Wnioski na rok 2019 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski | wyniki

Wnioski na rok 2018 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski | wyniki

Wnioski na rok 2017 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski | wyniki

Wnioski na rok 2016 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski | wyniki

Wnioski na rok 2015 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski | wyniki

Wnioski na rok 2014 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski | wyniki

Wnioski na rok 2013 złożone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - wnioski | wynikipdf drukuj newsletter
do góry strony