Informacje

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych i szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych

Awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego

Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

pdf drukuj
do góry strony