Informacje dla szkół i nauczycieli

Wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy

Od 25 kwietnia do 6 maja przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

Podobnie jak w roku ubiegłym nagrody przyznawać w dwóch kategoriach:
  • Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych – przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych (od poziomu IV do VIII) i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół artystycznych, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół technicznych,
  • Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych.


Podobnie jak w poprzedniej edycji różny będzie poziomu wymagań w kwestii osiągnięć kandydatów do obu wyróżnień, głównie średniej ocen, a warunkiem rozpatrywania zgłoszeń do obu Nagród jest wymóg legitymowania się kandydata tytułem finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty i/lub znajdujących się w wykazie olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegóły dotyczące wymagań od zgłaszanych kandydatów znajdują się w załączonych Regulaminach i wnioskach.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na dołączone do wniosków o Nagrodę klauzule RODO i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zarówno osób zgłaszających kandydatów, jak i samych kandydatów, a w przypadku kandydatów niepełnoletnich – ich rodziców lub opiekunów prawnych. Ich podpisanie przez ww. jest niezbędne dla formalnego zakwalifikowania wniosków do oceny przez Komisję.


Wnioski, w przypadku szkół publicznych, należy wysyłać w wersji elektronicznej na adresy: info@czestochowa.um.gov.pl i sweglewski@czestochowa.um.gov.pl oraz - w wersji papierowej – złożyć w urnie przed portiernią UM przy ul. Ślaskiej 11/13.

Szkoły niepubliczne, rodzice oraz inne uprawnione podmioty składają wnioski w wersji papierowej w Kancelarii UM przy ul. Śląskiej 11/13 a ich skany przesyłają na adres: sweglewski@czestochowa.um.gov.pl.


Lista laureatów obu nagród zostanie upubliczniona w ostatniej dekadzie maja, a wręczenie nagród przewidujemy na koniec maja lub początek czerwca.

pdf drukuj newsletter
do góry strony