Aktualności

INFORMACJA O AKCJI JODOWEJ

13.10.2022

Tabletki jodku potasu uzyskamy w wyznaczonych punktach dopiero po tym, jak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie decyzję o rozpoczęciu ich wydawania. Do tego momentu punkty są nieczynne – nie ma potrzeby udawania się do nich.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez organy administracji rządowej w obecnej chwili nie występuje zagrożenie radiacyjne, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.

Należy podkreślić, że lekarze i specjaliści odradzają profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę.

Jeżeli zaistnieje konieczność wydawania tabletek jodku potasu, będzie odbywało się to w określonych punktach na terenie Częstochowy. Lista tych punktów znajduje się poniżej.

Zasady wydawania tabletek:

a) pełnoletni członek rodziny może pobrać tabletki jedynie dla siebie i osób tworzących gospodarstwo domowe – punkt ma prawo odmówić wydania tabletek w przypadku podejrzenia pobrania ich w nadmiernej ilości
b) nie obowiązuje rejonizacja (tabletki wydawane są wszystkim chętnym zgłaszającym się do punktów, w tym obcokrajowcom);
c) wydawanie tabletek dla poszczególnych osób nie jest ewidencjonowane (tzn. punkty nie sprawdzają nr PESEL, adresu zamieszkania czy podobnych danych);
d) tabletki wydawane są na podstawie ustnego oświadczenia osoby pobierającej;
e) tabletki wydawane są w ilości zgodnej z zalecanym dawkowaniem;
f) za właściwy sposób przyjęcia tabletki odpowiedzialna jest osoba ją przyjmująca, a w przypadku niepełnoletnich – ich rodzic lub opiekun prawny.

Pozostałe informacje dotyczące akcji jodowej – w załączonej poniżej broszurze.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu z udziałem Wojewódzkiego Konsultanta ds. Endokrynologii dr n. med. Janusza Strzelczyka na temat suplementacji jodku potasu. Film pochodzi z profilu Pana Jarosława Wieczorka - Wojewody Śląskiego.


Wykaz punktów wydawania tabletek jodków potasu w Częstochowie:

Lp.

Punkt Wydawania Tabletek Jodku Potasu


Zakład Usług Zdrowotnych i Innych „Kiedrzyńska” ul. Kiedrzyńska 81a

42 - 215 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska

Trzech Wieszczów”

ul. Zana 6

42-217 Częstochowa


OLMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Olsztyńska 68

42-202 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska „Nasze Zdrowie”
ul. Orłowskiego 5

42-280 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska „Księżycowa” Spółka z o. o.

ul. Księżycowa 5

42-202 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska „Rocha 250” Spółka z o. o.

ul. Rocha 250

42-221 Częstochowa


Przychodnia Rodzinna „EURO-MEDICUS”

ul. Kopalniana 4

42-271 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska „NORD-MED” Spółka z o. o.

ul. Michałowskiego 6

42-224 Częstochowa


NZOZ Przychodnia

NADRZECZNA Spółka
z o. o.

ul. Nadrzeczna 32a

42-202 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska „WRZOSOWIAK” Spółka z o. o.

ul. Orkana 61/67A

42-229 Częstochowa


Specjalistyczne Centrum Medyczne „SPEC-MED”

aleja Wolności 14

42-202 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska „EUROMED”

ul. Wielkoborska 37/41

42-202 Częstochowa


Przychodnia Rodzinna „EURO-MED”

ul. 3-go Maja 16

42-217 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska „COMBI-MED”

ul. Dekabrystów 17/19

42-218 Częstochowa


Przychodnia Lekarska POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Mireckiego 29

42-208 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska „SANUS”

ul. Kopernika 45

42-217 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska Piastowska-Med Sp. z o. o.

ul. Piastowska 80/82

42-202 Częstochowa


NZOZ Przychodnia Lekarska
Cormed Sp. z o. o.

aleja Pokoju 3

42-207 Częstochowa


Nasza Przychodnia”

Spółka z o. o.

aleja Wolności 46

42-202 Częstochowa


Apteka przy Rondzie

aleja Wolności 68

42-202 Częstochowa


Apteka ogólnodostępna

ul. Okólna 113a

42-218 Częstochowa


Apteka ogólnodostępna

ul. Konarskiego 2/4

42-209 Częstochowa


Apteka ogólnodostępna

ul. Baczyńskiego 6

42-224 Częstochowa


Apteka Słoneczna

ul. Prądzyńskiego 1

42-202 Częstochowa


Apteka Aronia

ul. Bohaterów Katynia 25a/5

42-208 Częstochowa


Apteka Panaceum

ul. Mireckiego 29A

42-208 Częstochowa


Apteka Kolorowa

ul. Św. Rocha 250

42-200 Częstochowa


Apteka Kolorowa

ul. Orłowskiego 3

42-280 Częstochowa


Apteka Bursztynowa

al. NMP 24

42-200 Częstochowa


Apteka Błękitna

al. Wolności 34

42-217 Częstochowa


Apteka Limonkowa

al. Wyzwolenia 7

42-224 Częstochowa


Apteka Złota

ul. Kilińskiego 2/4

42-200 Częstochowa


Apteka Koralowa

ul. Warszawska 360

42-209 Częstochowa


Apteka Oliwkowa

ul. Piastowska 80/82

42-200 Częstochowa

u góry: zdjęcie ilustracyjne - pudełko tabletek jodku potasu

Informacja przygotowana przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Częstochowy

do góry strony