Program In vitro

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy realizowany jest od 2012 roku przez podmioty lecznicze wyłaniane w drodze konkursu ofert. W chwili obecnej realizowana jest czwarta edycja programu, która obowiązuje do roku 2023. 
Program  w 2012 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji oraz przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miasta Częstochowy. 

W 2015 roku przygotowano aktualizację programu, która również pozytywnie została zaopiniowana przez Agencję i przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Miasta Częstochowy. 

Od 2018 roku  program przyjmowany jest do realizacji w formie kontynuacji programu z roku 2017. Taka możliwość wynika z art. 48a  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ponieważ brak zmian merytorycznych w programie nie wymaga nowej opinii Agencji.  

W pierwszej edycji programu (2012-1014) samorząd dopłacał do procedury 3000 zł, a od 2015 roku dofinansowanie wynosi do 5000 zł. 
Konkursy na wybór realizatora ogłaszane każdego roku adresowane są do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o leczeniu niepłodności, które:
 • posiadają pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji,
 • realizują Europejski program monitoringu wyników leczenia metodami zapłodnienia  pozaustrojowego -European IVF Monitoring (EIM),
 • dysponują odpowiednią doświadczoną kadrą oraz aparaturą i posiadają odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia zgodnie z wymogami zawartymi w programie, a po okresie dostosowawczym zgodnie z wymogami ustawy o leczeniu niepłodności,
 • w ostatnich latach wykonały co najmniej 200 programów zapłodnienia pozaustrojowego rocznie,
 • stosują wytyczne zawarte w Algorytmach Diagnostyczno Leczniczych w Niepłodności przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
 • stosują wytyczne zawarte w rekomendacjach pacjenckich w leczeniu niepłodności Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Wykonanie jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje przeprowadzenie następujących elementów:
 • stymulacji mnogiego jajeczkowania i nadzór nad jej przebiegiem, w tym leki (tzn. leki wykorzystywane w podmiocie leczniczym podczas zabiegu),
 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
 • znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 • pozaustrojowe zapłodnienie klasyczne lub mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej przy wskazaniach czynnik męski lub niewyjaśniony i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 • transfer zarodków do jamy macicy,
 • mrożenie niewykorzystanych zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym,
 • przeprowadzenie ankiety satysfakcji uczestników programu. 

Uczestnikami programu są pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję i spełniają następujące kryteria:
 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20 - 40 lat wg rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat ( wg rocznika urodzenia) jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
 • poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
 • pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
 • są mieszkańcami zameldowanymi w Częstochowie,
 • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.

Uczestnikom przysługuje prawo rezygnacji z programu na każdym etapie jego realizacji. Para uczestnicząca w programie zobowiązana jest natomiast do przekazywania realizatorowi programu okresowych informacji dot. powikłań ciąży i o stanie zdrowia dziecka 

W ramach programu od 2012 r. urodziło się 80 dzieci (41 dziewczynek oraz 39 chłopców) , w tym 8 par bliźniaków

Aktualne ogłoszenie o wyborze realizatora programu na 2024

pdf drukuj
do góry strony