Elektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Urzędzie Miasta Częstochowy uruchomione zostały elektroniczne skrzynki podawcze na platformach SEKAP i ePUAP.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - SEKAP

Poniżej zamieszczamy link z instrukcją zakładania konta na platformie SEKAP:

ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA SEKAP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA - ePUAP

Poniżej zamieszczamy linki z instrukcją dot.: zakładania konta na platformie ePUAP, wnioskowania o założenie profilu zaufanego oraz podpisywania dokumentu profilem zaufanym

Zakładanie konta użytkownika epuap

Wnioskowanie przez użytkownika o założenie profilu zaufanego

Podpisywanie dokumentu profilem zaufanym


Wykaz punktów potwierdzających profile zaufane na terenie Miasta Częstochowy

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznychUrząd Miasta Częstochowy akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu (t.j. Dz.U. 2015 poz. 971).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej to 5 MB.

pdf drukuj newsletter
do góry strony