Dotacje ekologiczne - magazyny energii

Prezydent Miasta Częstochowy informuje iż Zarząd Związku Gmin i Powiatów przyjął listę projektów realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030, na której znalazły się projekty dla Częstochowy w zakresie odnawialnych źródeł energii z przybliżonym kosztem realizacji – 83 529 412 zł i wartością dofinansowania w wysokości 62 708 916 zł. Gmina Miasto Częstochowa w powyższym zakresie będzie realizowała dwa projekty.

Projekty kierowane są do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Istnieje jednak możliwość uczestnictwa w Projekcie osób, na nieruchomościach których zarejestrowana jest działalność gospodarcza, ale nie jest ona wykonywana w tej lokalizacji.

Projekt: Słoneczna Gmina II

Zakup i montaż magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej oraz dzielenie dotacji na zakup i montaż magazynów energii w budynkach mieszkalnych.

Wartość projektu: 35 294 118 zł.

Wartość dofinansowania: 30 000 000 zł.

Termin rozpoczęcia naboru: październik 2023r.

Termin zakończenia naboru: grudzień 2023r.

Orientacyjny okres realizacji projektu: 2024-2029.

Projekt dotacyjny magazynów energii kierowany jest do osób posiadających już instalacje fotowoltaiczne. Wysokość dotacji do magazynów energii wynosi do 85%. Wysokość dotacji nie związana jest z poziomem dochodów wnioskodawcy.

Projekt: Słoneczna Gmina III

Dotacja do montażu urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych: instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Wartość projektu: 35 294 118 zł.

Wartość dofinansowania: 17 208 916 zł.

Termin rozpoczęcia naboru: październik 2023 r.

Termin zakończenia naboru: grudzień 2023 r.

Orientacyjny okres realizacji projektu: 2024-2029.

Projekt dotacyjny do instalacji fotowoltaicznych jak również pomp ciepła wynosi do 50 % (w formie umarzalnej pożyczki). Wysokość dotacji nie związana jest z poziomem dochodów wnioskodawcy.

Co musisz wiedzieć?

Wypełnione ankiety potwierdzające zamiar udziału w Projekcie będą przyjmowane w Urzędzie Miasta, ul Śląska 3/5 (lokal obok Telepizza) w Częstochowie od 25.10.2023r do 24.11.2023r. w godzinach pracy Urzędu.

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące Projektów można uzyskać w Firmie DOEKO Group Sp. z o.o. pod numerem tel.: 12 4464297 oraz w Urzędzie Miasta Częstochowy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem tel.: 34 3707356, 34 3707416.

Dodatkowo na stronie na bieżąco zamieszczane będą najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania wraz z odpowiedziami udzielanymi przez Firmę DOEKO Group Sp. z o.o., która jest głównym wykonawcą w zakresie działań informacyjno – edukacyjnych.

pdf drukuj
do góry strony