Budżet Obywatelski

Wsparcie ze środków PFRON

Rehabilitacja społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością w Częstochowie, Aleja Niepodległości 20/22, tel. 34 363 18 19, 34 363 95 06 udziela pomocy finansowej osobom z niepełnosprawnością (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.


Dofinansowanie indywidualnym osobom niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji społecznej udzielane jest do:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.


Osoba z niepełnosprawnością może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu w każdym czasie.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania znajdują się na stronie MOPS w zakładce pomoc osobom z niepełnosprawnością.

Rehabilitacja zawodowa

Wszelkie informacje na temat rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakładce dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pod numerami telefonów: 34 370 61 56, 34 370 61 00.

pdf drukuj
do góry strony