Budżet Obywatelski

Remonty grobów i kwater

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał samorządowi częstochowskiemu dofinansowanie na dwa zadania:

1. Remont grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. -  III etap

Projekt kompleksowej rewitalizacji kwatery, polegającej m.in. na budowie wyeksponowanej strefy wejściowej z nową tablicą główną, wykonaniu granitowego obramowania kwatery, wymianie zniszczonych betonowych krzyży i 3 tablic zbiorowych z nazwiskami poległych na elementy granitowe, a także na przebudowie alejek oraz założeniu zieleni, powstał w 2018 w pracowni architektonicznej TIM ARCHITEKCI T. Borowiecki. M. Małasiewicz.

Remont rozpoczęto w 2019 r. od wykonania strefy wejściowej, która ma za zadanie zwrócić uwagę na mało dotąd widoczną, zwróconą tyłem i bokiem do głównych alejek, kwaterę grobów żołnierzy 7 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego poległych na początku II wojny światowej. Na wybrukowanym kostką granitową placyku usytuowana została granitowa tablica z ażurowym krzyżem i napisem "GROBY WOJENNE ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYCH WE WRZEŚNIU 1939 R." Od 2020 roku trwają prace związane z wymianą ram mogił zbiorowych, tablic z nazwiskami poległych żołnierzy oraz krzyży. inansowany ze środków dotacji Wojewody Śląskiego.

Remont kwatery realizowany jest głównie z dotacji Wojewody Śląskiego. Całość prac oszacowana została na 407.615 zł. Dotychczas wydatkowane na remont kwatery środki wyniosły 178.639,38 zł zł (2018-2020).


W bieżącym roku rozpoczynamy III etap remontu o wartości 134.500 zł. Będzie on realizowany przy udziale środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 73.000 zł, uzyskanych w ramach programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

Z dotacji Wojewody Śląskiego na remont grobów wojennych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. przeznaczona będzie w bieżącym roku kwota 61.500 zł.

Zgodnie z planowanym zakresem wyremontowane zostaną kolejne mogiły, cztery zbiorowe i jedna indywidualna.


 "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych".2.  Remont grobu wojennego ofiar poległych w akcji Ostbahn na cmentarzu żydowskim przy ul. Złotej w Częstochowie

Na ten cel gmina uzyskała łącznie 32.000 zł. Dotacja w kwocie 18.500 zł pochodzi od Wojewody Śląskiego, natomiast w ramach dofinansowania z programu Ministra KDNiS "Groby i cmentarze wojenne w kraju" przyznana została na ten cel kwota 13.500 zł.

Remont kapitalny grobu wojennego obejmie demontaż uszkodzonej płyty nakrywowej i podstawy (z wywozem gruzu), wykonanie fundamentu zbrojonego, odtworzenie betonowego sarkofagu oraz wykonanie płyty nakrywowej z granitu grafitowego IMPALA BON ACORD z napisami, znakami oraz betonowymi detalami.


Poza w/w zadaniami do końca bieżącego roku ze środków Wojewody Śląskiego, przyznanych dodatkowo w kwocie 15.500 zł, wykonane będzie docelowe upamiętnienie ofiar "krwawego poniedziałku" 4 września 1939 r. odnalezionych w 2019 r. podczas prac remontowych w sąsiedztwie Archikatedry Częstochowskiej, których szczątki zostały pochowane na Cmentarzu Komunalnym w Częstochowie. Zastąpi ono tymczasową tablicę, umieszczoną w miejscu pochówku zamordowanych przez Niemców ofiar. "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych".

pdf drukuj
do góry strony