Budżet Obywatelski 2023

Czytaj więcej

Aktualności

DO MIŁOŚCI, DO SZACUNKU, DO NAUKI …

25.05.2023

Podkreślaniu praw tych z nas, którzy mają niepełnosprawność intelektualną, służyła impreza na ,,Bieganie” 24 maja. Impreza ważna i kolorowa – jak różnorodność.

To był już 25. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizowany przez częstochowskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  

W imprezie pod hasłem ,,Mam prawo” wzięło udział ok. 700 osób. Była to okazja, aby podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną – tak jak zresztą wszyscy z niepełnosprawnościami – mają pełne prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym,  zawodowym czy kulturalnym. Jeśli cokolwiek uniemożliwia lub utrudnia im swobodne funkcjonowanie we wspólnocie – powinno być zawsze wyzwaniem do przekształcania naszego współdzielonego świata, w tym wielu postaw i sposobów myślenia.  

Ze strony samorządu Częstochowy w obchodach Dnia Godności wzięli udział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca Ryszard Stefaniak, radni i przedstawiciele Urzędu Miasta.  

Na placu Biegańskiego swoje stoiska rozłożyły rozmaite placówki, stowarzyszenia czy fundacje zajmujące się pracą z osobami z niepełnosprawnościami i ich wspieraniem. Prowadzono konsultacje ze specjalistami od prawa, edukacji, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, zasiłków dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów czy rehabilitacji. Była też możliwość, by porozmawiać z osobami zajmującymi się wsparciem osób z niepełnosprawnością z Ukrainy, które znalazły się w Polsce po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na ten kraj. Przygotowano również strefę sportową i fitness, zajęcia plastyczne, gry i poczęstunek. Była też część ,,sceniczna” – jej zwieńczeniem był pokaz flag pokoju przygotowanych przez uczestniczki i uczestników imprezy.

Niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą. Jest trwałym stanem zmniejszenia możliwości rozwojowych. Specjaliści definiują ją jako obniżone możliwości intelektualne, iloraz inteligencji poniżej 70 w skali Wechslera i ograniczoną zdolność przystosowania społecznego. Ci z nas, którzy żyją z niepełnosprawnością intelektualną, napotykają na trudności poznawcze, emocjonalne i adaptacyjne. Są cztery stopnie tego rodzaju niepełnosprawności – głęboki, znaczny, umiarkowany i lekki. Mieszkańcy i mieszkanki z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej nie są zdolni funkcjonować bez wsparcia i pomocy innych ludzi.

w galerii zdjęć:  25. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 24 maja 2023 (fot. Łukasz Kolewiński)
 do góry strony