Aktualności

DLA ZWIERZAKÓW W POTRZEBIE PONAD 1,6 MLN ZŁ

27.02.2024

22 lutego Rada Miasta przyjęła tegoroczny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności. Największa część jego funduszy zasili funkcjonowanie schroniska przy ul. Gilowej.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności czworonogów oraz zapewnienie opieki tym, które już są bezdomne, należy do zadań własnych gminy. Do 31 marca każdego roku Rada Miasta ma obowiązek określenia – w drodze uchwały – programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.

Program obejmuje m.in. zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich sterylizację/kastrację w celu ograniczenia ich populacji (wraz z odpchleniem i odrobaczeniem), poszukiwanie opiekunów dla bezdomnych zwierząt, sterylizację/kastrację psów i kotów mających właścicieli czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzakom poszkodowanym na drogach. Informacje o bezdomnych zwierzętach oraz tych, które uległy wypadkom, zgłaszamy do Schroniska pod całodobowym nr tel. (34) 361 65 66.

Na program zabezpieczono w budżecie miasta ponad 1,6 mln zł. Z tej kwoty na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt pójdzie ponad 1,4 mln zł (zgodnie z umową dotacji zawartą z prowadzącym schronisko częstochowskim oddziałem Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce). ,,Schroniskowi” podopieczni są pod opieką weterynarzy zatrudnionych w placówce przy ul. Gilowej oraz specjalistów z częstochowskich lecznic – przychodni ,,Mokry Nos”, ,,Pro-Wet” oraz ,,Vita”. Lecznice te zajmują się zwierzakami ze schroniska w różnym zakresie –  szczepień, leczenia oraz diagnostyki urazowej. W zakresie analiz laboratoryjnych prowadzący Schronisko TOZ zawarł natomiast umowę ze Śląskimi Laboratoriami Analitycznymi w Katowicach.

Na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących zapisano 96 tys. zł, a na opiekę nad nimi (zakup karmy i domków dla kotów) –  15 tys. zł. Z kolei na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów mających właścicieli przeznaczono 102,5 tys. zł.

Może się zdarzyć, że na terenie miasta ktoś znajduje porzucone lub zagubione zwierzęta gospodarskie –  na ich utrzymanie w wyznaczonym gospodarstwie rolnym przeznaczono kwotę 10 tys. zł.

Zgodnie z ustawowymi wymogami prezydent Częstochowy przekazał projekt programu do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, a także organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt i zarządcom lokalnych obwodów łowieckich. Program zaopiniowała też Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała wejdzie w życie po dwóch tygodniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jak zwykle przy okazji spraw dotyczących zwierząt, zachęcamy, aby odwiedzać stronę www Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie – w zakładce ,,Adopcja” są zdjęcia i opisy kociaków i psiaków marzących o swoim domu i kochającym człowieku. Należy też zaglądać na fanpejdż schroniska na FB.

na zdjęciach obok: niektóre ze zwierzaków aktualnie czekających na dom w schronisku przy ul. Gilowej – koty: Benio, Grażynka, Maniuś i Pusia oraz psy: Gacek, Malinka i Pluto (zdjęcia ze strony schroniska)

do góry strony