Aktualności

CZĘSTOCHOWSKI URZĄD PRACY Z PROJEKTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

12.02.2024

Powiatowy Urząd Pracy od 1 stycznia realizuje, współfinansowany ze środków europejskich, program staży, pośrednictwa pracy i dotacji dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w częstochowskiej placówce. 

Dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację aktywizacji osób bezrobotnych, które są zarejestrowane w urzędzie w Częstochowie lub w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. 

Program skierowany jest do osób bezrobotnych, które mają 18-29 lat (zwłaszcza młodzież NEET), osób samotnie wychowujących dzieci, opuszczających pieczę zastępczą, migrantów oraz osób powyżej 30 roku życia, szczególnie tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

Wsparcie realizowane jest w zakresie:

    • pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego,

    • staży,

    • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

    • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

    • prac interwencyjnych.

Zainteresowani udziałem w projekcie mogą się zgłaszać do doradców klienta w placówkach w Częstochowie i w Koniecpolu. Doradca określi aktualną sytuację osoby bezrobotnej, wskaże jej predyspozycje zawodowe i udzieli informacji o możliwości skorzystania z działań oferowanych w programie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie w zakładce  Rynek pracy/Programy aktywizacyjne i projekty urzędu/Projekty unijne/Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - EFS+, natomiast pod opisem projektu w „Treściach powiązanych” znajdują się informacje o trwających naborach na poszczególne formy wsparcia.

na podstawie informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 
obok - ilustracja (źródło)

do góry strony