Częstochowski Rok Praw Kobiet

W ramach obchodów roku 2018, uznanego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Praw Kobiet, Prezydent Miasta Częstochowy podpisał zarządzenie o podjęciu działań, mających na celu podkreślenie wagi i znaczenia przestrzegania praw kobiet dla prawidłowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz przypomnienie i upowszechnienie zasług częstochowianek mających wkład w budowanie wspólnoty lokalnej w dotychczasowych dziejach miasta.
Zarządzenie Nr 2257.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie działań w ramach miejskich obchodów Roku Praw Kobiet


Działania na rzecz równości w 2018 roku zostały szczególnie zintensyfikowane. Podjęto szereg inicjatyw, mających na celu promowanie równouprawnienia oraz aktywnego udziału kobiet w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym.
 • Częstochowa po raz pierwszy przyłączyła się do corocznej międzynarodowej kampanii społecznej „Nazywam się Miliard /One Billion Rising” skierowanej przeciwko przemocy wobec kobiet, w ramach której 14 lutego cały świat protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet, tańcząc. Happening – wspólny taniec według jednego, znanego na całym świecie układu choreograficznego, odbył się na Placu Biegańskiego. Akcję „One Billion Rising” zapoczątkowała w 2011 r. Eve Ensler, amerykańska dramatopisarka, poetka, scenarzystka filmowa, autorka licznych sztuk teatralnych i słynnych „Monologów waginy”, działaczka feministyczna i antyprzemocowa. Po fali gwałtów w USA napisała: „Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu”. Na 14 lutego 2013 r. zapowiedziała akcję „Powstanie Ofiar Gwałtu – One Billion Rising”. Jako formę protestu wybrała taniec, ponieważ tańcząc kobiety mają władać, rządzić swoim ciałem. Wykonując wspólnie układ choreograficzny w przestrzeni publicznej pokazują, że są wolne i że przestrzeń publiczna należy nie tylko do mężczyzn, ale także do nich. Od tamtej pory co roku 14 lutego cały świat tańczy, protestując przeciwko przemocy wobec kobiet.

  W Polsce akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard”. W pierwszej edycji, w 2013 r. przyłączyło się do niej 30 miejscowości w Polsce, w 2017 roku było ich już ponad 60. W 2018 roku po raz pierwszy również Częstochowa dołączyła do kampanii. Hasłem przewodnim tej edycji było „Lokalnie i solidarnie przeciwko przemocy wobec kobiet”. Głównym organizatorem akcji w Częstochowie było stowarzyszenie Pasja do życia. Częstochowianki przez kilka tygodni poprzedzających happening spotykały na treningach, ćwicząc choreografię przed wspólnym tańcem. 14 lutego o godzinie 16.00 zgromadziły się na Placu Biegańskiego, gdzie po wspólnym malowaniu twarzy i prezentacji haseł nawiązujących do kampanii, wykonały układ choreograficzny.

 • 9 marca w Ratuszu odbyła się debata o feminizacji języka „Język odmiany, czy odmiana języka?”, w której wzięli udział: prof. Jerzy Bralczyk (językoznawca), prof. Katarzyna Kłosińska (językoznawczyni), dr Sylwia Spurek (zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich), Agata Wierny (Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans), dr Zbigniew Wieczorek (pedagog, socjolog komunikowania się).

 • 14 marca w Ratuszu odbyła się debata „Czy częstochowianki mają równe prawa…?”. Wzięły w niej udział zarówno osoby formalnie związane z działaniami na rzecz kobiet, przedstawicielki
  prokobiecych organizacji pozarządowych oraz częstochowianki, przedstawicielki różnych, bardziej i mniej sformalizowanych środowisk kobiecych.

 • 3 kwietnia w Ratuszu odbył się odczyt dr Juliusza Sętowskiego, kierownika Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy, dotyczący Mieczysławy Biegańskiej, patronki częstochowskich obchodów Roku Praw Kobiet (z okazji przypadającej 2 kwietnia 152. rocznicy urodzin Biegańskiej). Piotr Gerasch z Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej przedstawił także nieznane dotychczas powszechnie informacje o pochodzeniu przodków Mieczysławy Biegańskiej. Wydrazenie uświetniła oprawa muzyczna Michała Rorata i Krzysztofa Dryndy. Organizatorami spotkania byli Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Urząd Miasta Częstochowy, Muzeum Częstochowskie, Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy.

 • 28 listopada w Ratuszu odbyła się konferencja „Stulecie praw wyborczych Polek na stulecie niepodległości Polski”, mająca na celu kształtowanie postaw równościowych, patriotycznych i demokratycznych, a także zwiększanie świadomości społecznej i historycznej dotyczącej praw kobiet w naszym kraju.

  Wśród prelegentów biorących udział w wydarzeniu byli m.in.: dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr Edyta Widawska – Uniwersytet Śląski, dr inż. Agnieszka Puto, dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera i dr Agnieszka Kwiatek – Politechnika Częstochowska, dr Ryszard Stefaniak – zastępca prezydenta Miasta Częstochowy, dr Izabela Szumlas-Majzner – Wydawnictwo Taurus oraz mgr Magdalena Wrzalik – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Gościem konferencji była także dziennikarka Anna Kowalczyk - autorka książki Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich.

  Debata toczyła się wokół zagadnień związanych ze stuleciem nadania praw wyborczych kobietom: historii praw wyborczych kobiet w Polsce oraz społecznych konsekwencji uzyskania tych praw.

  Organizatorami konferencji byli: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie i Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans. Współorganizatorzy to: Instytut Historii oraz Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Muzeum Częstochowskie. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

  Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych laureatów konkursu dla szkół podstawowych Częstochowianki na rzecz Niepodległej.

pdf drukuj
do góry strony