Budżet Obywatelski

"Konkursy dla Seniorów"

Konkurs Częstochowski Aktywny Senior 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Częstochowski Aktywny Senior”. Szczegóły w załączonych poniżej plikach. Zgłoszenia kandydatów do konkursu przyjmujemy do dnia 30 września 2023 r. w Kancelarii Urzędu Miasta w Częstochowie przy ul. Śląskiej 11/13.

Kolejna edycja konkursu dla seniorów 60+ województwa śląskiego pn. Aktywny Senior

Rozpoczęła się kolejna edycja organizowanego przez Wojewodę Śląskiego konkursu pn. „Aktywny Senior”. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły: „Aktywnej Seniorki” oraz „Aktywnego Seniora”. 

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do dnia 15 września 2023 r. poprzez formularz zgłoszeniowy, wraz z załączonymi oświadczeniami kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz o ukończeniu przez niego 60 lat, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu Wojewody Śląskiego pn. „Aktywny Senior”.

Zgłoszeń należy dokonywać w formie wiadomości elektronicznej z załącznikami w postaci skanów na adres seniorzy@katowice.uw.gov.pl, za pośrednictwem poczty na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice albo osobiście do kancelarii w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, pokój nr 122). W tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie wymagany jest dopisek: „Konkurs – AKTYWNY SENIOR”.

Konkurs Częstochowski Aktywny Senior” 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Częstochowski Aktywny Senior”. Szczegóły w załączonych poniżej plikach. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do dnia 13.10.2022 r w Kancelarii Urzędu Miasta w Częstochowie, ul. Śląska 11/13.

Wyniki konkursu ,,Częstochowski Aktywny Senior” w 2022 r.

W kategorii Senior:  

Krzysztof Zbrojkiewicz

W kategorii Seniorka:

Krystyna Karlak

W kategorii Klub Seniora/Dzienny Dom Seniora:  

Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów

W kategorii Projekt/Inicjatywa dla Seniorek/Seniorów:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie

W kategorii Oddany Seniorkom/Seniorom:  

Ryszard Stefaniak

Wyróżnienia:  

Zdzisław Wolski

Jacek Nieszporski

pdf drukuj
do góry strony