Aktualności

CZĘSTOCHOWA WOBEC WYDARZEŃ ROKU 1922 – PROMOCJA NOWEJ KSIĄŻKI

10.10.2022

Spotkanie wokół najnowszej publikacji przygotowanej przez historyków związanych z częstochowskimi szkołami odbędzie się 11 października o godz. 17 w Ośrodku Promocji Kultury.  

W najnowszym wydawnictwie pod redakcją Ryszarda Stefaniaka i Rafała Piotrowskiego autorki i autorzy poszczególnych rozdziałów przyglądają się przeróżnym istotnym momentom z roku 1922 z perspektywy Częstochowy. I jest to optyka miasta sprzed dokładnie stu lat, utrwalona choćby w numerach ówczesnego ,,Gońca Częstochowskiego” i na ich podstawie zrekonstruowana. ,,Goniec” był najważniejszym dziennikiem ukazującym się w mieście w okresie II Rzeczypospolitej. O jego statusie niech świadczy choćby fakt, że był jednym z nielicznych lokalnych tytułów trafiających  w formie prenumeraty do zasobów biblioteki w Watykanie.

A dlaczego właśnie rok 1922 autorki i autorzy uznali za ciekawy punkt odniesienia? Dystans dokładnie stu lat jest z pewnością tylko jednym z powodów, raczej pretekstem niż głównym impulsem. Rzeczony rok, na arenie europejskiej i państwowej, obfitował bowiem w istotne wydarzenia kształtujące sytuację wewnętrzną, a zarazem będące niejako zwiastunem niedalekiej przyszłości od niedawna korzystającego z niepodległości państwa. Chodzi m.in. o zamordowanie prezydenta Gabriela Narutowicza czy traktat w Rapallo (który można widzieć jako zapowiedź przyszłego porozumienia agresywnych sąsiadów Polski w postaci paktu Ribbentrop-Mołotow). W nowej publikacji jest o nich oczywiście mowa. Nie brak też odniesień do wyborów parlamentarnych z 1922 roku, budowy portu w Gdyni, są echa powstań śląskich z trzech poprzednich lat (1919,1920, 1921) – na to wszystko możemy spojrzeć wcielając się, dzięki licznym fragmentom z ówczesnej lokalnej prasy, w zainteresowanego sprawami publicznymi, w tym międzynarodowymi, częstochowianina/obywatela/czytelnika. To, jak przedstawiano  lokalnym odbiorcom w papierowych mediach te brzemienne w skutkach wydarzenia i procesy może być dziś interesujące choćby na tle dzisiejszego pluralizmu informacji –  ich nośników, różnego stopnia ich wiarygodności czy kompletnie odmiennego charakteru mediów lokalnych w stosunku do tego, czym były one w Polsce sprzed wieku…       

Składające się na książkę teksty wyszły spod piór historyków związanych z Zespołem Szkół Technicznych, Zespołem Szkół Samochodowych, Zespołem Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej, a także szkołami podstawowymi nr 1, 11, 15 i 22. Redakcją zajęli się dr Ryszard Stefaniak, historyk i zastępca prezydenta Częstochowy, oraz Rafał Piotrowski, także historyk, nauczyciel, naczelnik Wydziału Edukacji UM.

Spotkanie poświęcone publikacji ,,Częstochowa a rok 1922” zaplanowano w Ośrodku Promocji Kultury ,,Gaude Mater” przy ul. Dąbrowskiego 1 w przyszły wtorek, 11 października, o godz. 17.

u góry i obok: grafika zapowiadająca spotkanie wokół książki ,,Częstochowa a rok 1922”
do góry strony