Aktualności

CZĘSTOCHOWA DLA UKRAINY - KOLEJNE INFORMACJE

04.03.2022

Prezentujemy poszerzone informacje dotyczące możliwości wsparcia ukraińskich uchodźców wojennych w Częstochowie oraz zbiórek darów dla Ukrainy prowadzonych w mieście. Informacje dotyczą pośrednictwa w szukaniu mieszkań, pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, aktywizacji oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.   

BAZA MIESZKAŃ PRYWATNYCH DLA UKRAIŃCÓW

Fundacja „Nasz Dom” - fundacja ukraińsko-polska, Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Śląska 3/5 w Częstochowie, tel. + 48 34 37 07 331, e-mail: evelyn7@poczta.onet.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, sobota-niedziela godz. 9-13; Mariana Yemelianova  (tel. + 48 888 618 268).
Fundacja współpracująca z miastem pomaga uchodźcom, przyjmuje zgłoszenia dotyczące chęci udzielenia im gościny, tworzy bazę osób, chcących pracować jako wolontariusze, oferuje wsparcie edukacyjne.

www.slaskiedlaukrainy.pl - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił portal internetowy Na ww. stronie internetowej znajduje się baza mieszkaniowa dla uchodźców z Ukrainy. Portal jest miejscem kojarzenia osób fizycznych, którą chcą i mogą udzielić schronienia, z osobami, które uciekają przed wojną na terenie Ukrainy. Jest to inicjatywa skierowana do osób prywatnych, które chcą pomóc bezinteresownie (bez rekompensaty), a zamieszczone tam oferty nie mają charakteru komercyjnego. Portal nie jest także przeznaczony dla samorządów, czy ich jednostek organizacyjnych, a jedynie dla osób fizycznych/prywatnych. W razie ewentualnych pytań kontakt możliwy pod nr telefonu + 48 32 730 68 85.

POMOC INFORMACYJNA I PRAWNA

Punkt informacyjno-pomocowy w Częstochowie
Od poniedziałku 28 lutego 2022 r. w Częstochowie funkcjonuje Punkt Informacyjno-Pomocowy w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5. Zlokalizowany jest on na pierwszym piętrze budynku, w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30). Na miejscu dostępny jest tłumacz j. ukraińskiego oraz osoba, która doradzi w sprawach dotyczących pobytu, zasiłku społecznego, pomocy prawnej czy psychologicznej. Tel. + 48 34 37 07 391.

Pomoc prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych - Delegatura w Częstochowie

Członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych Delegatura w Częstochowie będą nieodpłatnie udzielać porad osobom pochodzenia ukraińskiego.
Dyżury w trzech placówkach oświatowych:
1) IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, aleja NMP 56, 42-217 Częstochowa
2) Szkoła Podstawowa nr 31, ul. PCK 18, 42-218 Częstochowa
3) Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa
(każda w innej części miasta).
W tych szkołach Ukrainki i Ukraińcy mogą skorzystać z porad prawnych we wtorki i czwartki w godz. 16-18.

Dodatkowo Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu udostępniła listę  radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy zgłosili się do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy. Lista będąca w dyspozycji Urzędu Miasta i osób zajmujących się udzielaniem informacji uchodźcom zawiera informacje o bezpośrednim kontakcie do radcy / aplikanta, znajomości języka obcego oraz okręgu radcowskiego, do którego należy.

Pomoc prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

Okręgowa Rada Adwokacka również prowadzi akcję bezpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta. Wykaz adwokatów biorących udział w akcji jest w dyspozycji Urzędu Miasta i osób zajmujących się udzielaniem informacji uchodźcom.
Pomoc notariuszy:
- Kancelaria Notarialna Marta Jędrak, Częstochowa, Dąbrowskiego 17, tel. + 48 34 364 48 56
- Kancelaria Notarialna Karolina Ociepa-Szostek, Częstochowa, ul. Kilińskiego 72/74, tel. +48 34 322 70 96.

System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Częstochowie
System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców.
Dodatkowo w mieście organizowane są dyżury specjalistyczne w zakresie praw cudzoziemców:
- III Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 26, lok. 1, czwartki, godz. 7:30-11:30; pomoc świadczona przez radcę prawnego;
- V Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 26, lok. 2, wtorki, godz. 7:30-11:30; pomoc świadczona przez adwokata.
Zgłoszeń należy dokonywać pod nr telefonu + 48 34 37 07 201 lub adresem e-mail: npp@czestochowa.pl, wskazując równocześnie czy wymagana jest obecność tłumacza.
Prawnicy posługują się językiem angielskim. Pomoc w języku ukraińskim będzie wymagała obecności tłumacza podczas porady.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Adresy i kontakty do miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie:
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Marysia 93 B, tel. + 48 34 361 94 34 / 533 300 966
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Kosmowskiej 5, tel. + 48 34 362 24 24 / 739 212 739
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 (możliwość konsultacji w języku ukraińskim)
ul. Łukasińskiego 40, tel. + 48 34 363 25 50 / 533 300 136.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ,,AGATHUM’’
ul. gen. Dąbrowskiego 17, tel. + 48 787 484 983
W poradni Agathum osoby pokrzywdzone sytuacją w Ukrainie mają możliwość skorzystania z:
bezpłatnej pomocy psychologicznej, bezpłatnej pomocy z zakresu fizjoterapii dziecięcej.

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Rejtana 7B, tel. + 48 34 366 31 21
Wsparcie psychologiczne z pomocą tłumacza, ulotki w języku ukraińskim  informujące o sposobach radzenia sobie ze stresem traumatycznym, warsztaty: jak radzić sobie z kryzysem dla Polaków i obywateli Ukrainy (zapewniamy tłumacza). Na bieżąco poinformujemy o miejscu i czasie spotkania. W dłuższej perspektywie planujemy organizację zajęć dla dzieci ukraińskich uchodźców. Oferujemy pomoc psychologiczną  dla osób pomagających uchodźcom.

Fundacja dla Rozwoju
Klub Integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej dla obywateli Ukrainy, aleja Kościuszki 13, tel. + 48 663 750 534, e-mail: biuro@fdr.com.pl; wsparcie psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, pedagoga.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA, NAUKA JĘZYKA

Fundacja dla Rozwoju - klub integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej dla obywateli Ukrainy,
aleja Kościuszki 13 tel. + 48 663 750 534, e-mail: biuro@fdr.com.pl oferuje:
- spotkania integracyjne, grupy wsparcia dla dzieci i rodziców;
- naukę języka ukraińskiego dla osób bezpośrednio pracujących z Ukraińcami,
- naukę języka polskiego dla dzieci i dorosłych z Ukrainy,
- punkt aktywizacji zawodowej dla Ukraińców (oferty pracy oraz pośrednictwo).

SŁUŻBA ZDROWIA
Wszyscy uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski od 24 lutego 2022 r. mogą korzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej w placówkach służby zdrowia w Częstochowie – lekarza rodzinnego, przychodni specjalistycznych i szpitali.

Ponadto prywatne gabinety w Częstochowie zadeklarowały nieodpłatną pomoc dla uchodźców:

Pediatria

Grupa Pediatryczna Trawowa 1 oferuje bezpłatną opiekę pediatryczną dla dzieci rodzin przyjeżdżających z Ukrainy. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt (najlepiej SMS):
•dr Wolnowska: +48 501 599 007
•dr Sikora: +48 502 022 939
Posługujemy się językiem polskim, angielskim i francuskim. Zalecamy przychodzić z tłumaczem na język ukraiński.

Konsultacje endokrynologa lub diabetologa (bezpłatnie)

Gabinet lekarski Elżbieta Przech - tel.+48 600 234 622

Ginekologia i położnictwo
Gabinet lekarski Marek Harasim – tel. + 48 600 059 364, Waszyngtona 50/54 lokal 24, Częstochowa,

Stomatologia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DENTLANDIA"
Beata Świerczewska tel.  tel. + 48 501 006 510 ul. Rudlickiego 8/ ul. Waszyngtona 20
Anna Bociąga PROMED - nieodpłatna pomoc dla dzieci i kobiet z Ukrainy – ul. Śniadeckich 8,
tel. + 48 34 390 66 69.

Badania optyczne
Vision Express (akcja ogólnopolska)
Marianna Skórka, tel. +48 572 857 151; e-mail: marianna.skorka@visionexpress.pl
10 000 par okularów korekcyjnych jednoogniskowych dla dorosłych i dzieci oraz pakiety soczewek kontaktowych, które będą mogli odebrać na miejscu. W razie potrzeby możliwe zwiększenie rozmiaru pomocy.

WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ŚWIETLICE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BEZPŁATNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

- Fundacja Chrześcijańska "ADULLAM" - świetlica z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”, ul. Krakowska 34, godz. 14–18, tel. + 48 791 894 754;

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba" - świetlica socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba” w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, godz. 9–17, tel. + 48 34 368 31 92;

- Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki”, ul. Bardowskiego 60, godz. 15.30–19.30, tel. + 48 34 371 09 30;

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka - świetlica socjoterapeutyczna „Dziupla”, aleja Pokoju 12, godz. 13–17, tel. + 48 34 365 30 44;

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - świetlica socjoterapeutyczna, ul. Nowowiejskiego 15, godz. 14-18, tel. + 48 34 324 47 50;

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1, ul. gen. Sikorskiego 56, godz. 15-19, tel. + 48 34 324 47 50;

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2, ul. Kwiatkowskiego 3/1, godz. 15–19, tel. + 48 34 324 47 50;

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4, ul. Ludowa 58, godz. 14–18, tel. + 48 34 324 47 50;

- Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe - świetlica środowiskowa ul. Starzyńskiego 11, godz. 14–18, tel. +48 34 362 53 98;

- Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana - świetlica środowiskowa ul. Limanowskiego 120,
godz. 15–19, + 48 501 359 649;

- Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - świetlica środowiskowa ul. Staszica 5,  godz.14–18, tel. + 48 506 394 524.

ŚWIETLICE SPECJALISTYCZNE - POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem Klub aktywności dla dzieci i młodzieży z autyzmem, ul. Zofii Nałkowskiej 11, godz. 7-15.30, tel. + 48 531 037 806;

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie, Klub Środowiskowy PARASOL dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ul. Dąbkowskiego 39/41, godz. 14–18,    + 48 509 774 987;

- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - świetlica dla dzieci i młodzieży niedowidzących i niewidomych - aleja Pokoju 13, pon, wt, czw. godz. 14–18,  śr, pt. 11–15, tel. + 48 570 889 001.

- Fundacja Twój Rozwój, Klub Pszczółki – świetlica dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, aleja Pokoju 5, pon, śr, pt. 9–14, wt. czw. godz. 11-16:, tel. + 48 602 137 190.

Happy Mommy Aktywna Rodzina – oferta zajęć dla dzieci od poniedziałku do czwartku (różne godziny i grupy wiekowe), aleja Niepodległości 41, tel. Magda +48 663 044 068 Piotrek + 48 781 473 285.

Centrum Rozrywki Bajowy Labirynt w Galerii Jurajskiej

bezpłatne korzystanie w godz. 10-22.

Centrum Diagnostyki I Terapii In Corpore w Częstochowie
oferuje zajęcia dla dzieci z Ukrainy codziennie w godzinach 9:00 – 11:30 oraz konsultacje z psychologiem dziecięcym. Zapisy w sekretariacie Centrum w godzinach 08:00-20:00 pod numerem telefonu: 664-858-278

ZBIÓRKI DARÓW DLA UKRAINY

ZBIÓRKI W CZĘSTOCHOWSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
Pomoc żywnościową i rzeczową można do nich przynosić do godz. 15.00.
Zbiórka obejmuje:
• artykuły spożywcze o wydłużonym terminie przydatności, m.in.: konserwy, olej,
mąka, cukier, makaron, ryż, kasza, mleko w proszku
• słodycze – czekolady, batony,
• artykuły chemiczne i środki czystości, w tym: środki do dezynfekcji rąk, mydło, proszek do prania, płyny do mycia, papier toaletowy, ręczniki papierowe, pampersy, podpaski, chusteczki, artykuły opatrunkowe
• koce, śpiwory, karimaty, poduszki
• latarki, powerbanki, telefony, ładowarki.
Koordynacja: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, tel. + 48 34 3707 501, ed@czestochowa.um.gov.pl

CARITAS
Centrum Pomocy Ukrainie, ul. Ogrodowa 24/44 (wjazd od ul. Piotrowskiej), tel. + 48 506 394 592, e-mail: ukraina@caritas.czest.pl. Centrum przyjmuje wszystkie rzeczy oprócz odzieży.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
oddział Rejonowy w Częstochowie, ul. Waszyngtona 47A, tel. + 48 34 324 77 58, 502741525,
e-mail: pckzr@wp.pl
Oddział PCK zbiera: żywność długoterminową - konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach, przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy; kosmetyki i chemia: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń; środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków. PCK zbiera także nowe koce i śpiwory, nie zbiera odzieży.

PUNKT W KOŚCIELE ŚW. WOJCIECHA
ul. Brzeźnicka 59; punkt organizowany przez Towarzystwo Patriotyczne ,,Kresy”, tel. +48 506 941 959,
e-mail: biuro@tpkresy.pl. Działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00.
Do punktu można przynosić spożywcze artykuły długoterminowe – cukier, mąkę, makaron, kaszę, olej, konserwy, dania w słoiku etc., artykuły chemiczne i higieny osobistej.

PUNKT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
ul. Nowowiejskiego 3, tel. + 48 34 365 34 64. Punkt działa od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-16.00. Można tam przynosić m.in. suchą żywność, zupy błyskawiczne, a także wodę. Poza tym: środki higieniczne, artykuły dla niemowląt (pieluchy, kaszki, mleko w proszku), leki przeciwbólowe, bandaże, gazy etc.

PSONI - KOŁO W CZĘSTOCHOWIE
adres zbiórki: ul. Nowowiejskiego 4, Focha 71 - w dni robocze w godz. 8.00-15.00, tel. kontaktowy: + 48 693 571 988.
Zbiórka: koców, śpiworów, środków odkażających, leków przeciwbólowych, bandaży, plastrów, opasek uciskowych itp., środków higieniczno-sanitarnych.

FUNDACJA OCZAMI BRATA
adresy zbiórki:
Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek, otwarte wt-nd, 10:00-22:00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, Mielczarskiego 20, otwarte pn-pt, 10:00-18:00
Biuro Fundacji Oczami Brata, Brzezińska 47/59/2, otwarte pn-pt, 8:00-16:00
Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością, Krakowska 1, otwarte pn-pt, 8:00-16:00
Warsztat Terapii Zajęciowej, Łukasińskiego 40, otwarte pn-pt, 8:00-16:00.
Zbiórka m.in.: żywności z długim terminem przydatności do spożycia, artykułów higienicznych, kosmetycznych, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych.

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM "PODAJ DALEJ"
adres zbiórki: Złota 47, 42-200 Częstochowa  poniedziałek, środa w godz. 8.00-19.00
wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00, tel. + 48 733 973 363, 517 504 501.
Zbiórka: artykułów spożywczych o długim terminie przydatności, artykułów medycznych, higienicznych, środków czystości, artykułów dla dzieci, latarek, reflektorów, koców, ręczników, materacy, karimat, kurtek, rękawic.

Na podstawie informacji zebranych przez Wydział Polityki Społecznej UM

do góry strony