Aktualności

CZĘSTOCHOWA DLA UKRAINY

01.03.2022

Prezydent Częstochowy przedstawił dotychczasowe działania miasta na rzecz Ukrainy, poinformował też o kolejnych inicjatywach. Ponownie podziękował wszystkim mieszkańcom, organizacjom i firmom solidarnym z Ukrainą.

Informacji na temat różnych form pomocy dla Ukraińców w Częstochowie można szukać w komunikatach zamieszczanych w portalu miejskim od momentu napaści Rosji, a także na profilu społecznościowym Miasta Częstochowy na facebooku. Najważniejsze informacje staramy się zamieszczać także w języku ukraińskim.    

Warto zatem przypomnieć, że:

- działa punkt przy ul. Ogrodowej 24/44 uruchomiony 28 lutego dzięki współpracy z Caritasem: na miejscu do godzin popołudniowych są przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM, którzy zajmują się kierowaniem uchodźców do miejsc zakwaterowania i przekazują im pakiety startowe z niezbędnymi artykułami higieniczno-kosmetycznymi; na miejscu uchodźcy mogą skorzystać z ciepłego posiłku, pełne wyżywienie będą mieli też zapewnione w miejscu tymczasowego zakwaterowania; w tej chwili miejsca noclegowe są przygotowane w ośrodkach Caritasu i Domu Pielgrzyma; pracownicy UM wymieniają się na Ogrodowej po południu z przedstawicielami Straży Miejskiej, a dzięki wolontariuszom Caritasu możliwość kontaktu z punktem jest przez całą dobę;        

- punkt informacyjny dla Ukraińców działa w Urzędzie Miasta od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w lokalu UM przy ul. Śląskiej 3/5 (aktualizacja adresu od 14 marca); z punktu skorzystało już do tej pory około stu osób;  

- trwają zbiórki darów dla Ukrainy w częstochowskich szkołach o przedszkolach – dary można dostarczać w godzinach pracy placówek oświatowych; trafią one do 4 wyznaczonych placówek a później pojadą do magazynu agencji rezerw materiałowych do Lublińca, skąd będą ekspediowane na Ukrainę;    

- zbiórki prowadzą także m.in. organizacje pozarządowe  zarówno Caritas, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Towarzystwo Patriotyczne Kresy;  a także częstochowskie firmy;
- apelujemy, aby zapoznać się z instrukcją przekazywania produktów i środków na rzecz uchodźców, żeby robić to z sercem, ale i z głową;  

- można wpłacać też środki pieniężne m.in. na konta charytatywne miast ukraińskich zaprzyjaźnionych z Częstochową; to pomoc, z której na pewno skorzystają te miasta, obecnie goszczące uchodźców z rejonów Ukrainy już ogarniętych wojną;

- Wydział Edukacji UM oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie oferują pomoc psychologiczną zarówno dla ukraińskich dzieci i młodzieży, jak i dorosłych przebywających w naszym mieście;

- ukraińscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego mogą skorzystać z placówek służby zdrowia w Częstochowie – lekarza rodzinnego, przychodni specjalistycznych i szpitali;  ta pomoc ma być rozliczana i  refundowana ze środków NFZ.

Kolejne inicjatywy dotyczące działań solidarnościowych z Ukrainą to m.in.:

- mieszkania i lokale prywatne zgłoszone przez mieszkańców jako możliwe do wykorzystania przez uchodźców można zgłaszać przedstawicielom tworzonej fundacji Nasz Dom zrzeszającej osoby pochodzenia ukraińskiego, które pomagają uchodźcom, przyjmują zgłoszenia dotyczące chęci udzielenia im gościny i tworzą bazę osób, chcących pracować jako wolontariusze; obecnie robią w punkcie informacyjnym w UM; od 2 marca będą korzystać też z pomieszczeń Wydziału Polityki Społecznej UM przy ul. Śląskiej 3/5 (centrum organizacji pozarządowych), tel. 34 3707 331 (w godzinach 9-17); kontakt z Fundacją jest możliwy m.in. poprzez Marianę Yemelianovą (tel. 888 618 268);

- zarządzeniem prezydenta wprowadzona została możliwość bezpłatnego poruszania się uchodźców z Ukrainy komunikacją miejską MPK w Częstochowie – od 1 do 31 marca 2022 obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego są zwolnieni z opłat za przejazdy komunikacją miejską w Częstochowie; dokumentem uprawniającym do 100% ulgi jest dokument z pieczątką potwierdzający przekroczenie granicy Ukrainy lub zaświadczenie wydane przez Straż Graniczną;

- częstochowscy radcy prawni od 3 marca będą prowadzić bezpłatne dyżury z pomocą prawną w 3 częstochowskich szkołach (SP 31, SP 53, i IV LO im. Sienkiewicza).

Szczegóły dotyczące większości wspomnianych wyżej form pomocy znajdują się w aktualnościach na stronie www.czestochowa.pl

W czasie spotkania na placu Biegańskiego prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zapowiedział też, że w ramach solidarności z Ukrainą zamierza zarekomendować Radzie Miasta Częstochowy przerwanie współpracy z dwoma rosyjskimi miastami - Smoleńskiem i Irkuckiem, z którymi nasze miasto ma podpisane umowy o współpracy.

- Co prawda, to nie społeczności tych miast prowadzą wojnę z Ukrainą, ale odpowiadamy na apel mera Kijowa Witalija Kliczki oraz Związku Miast Polskich, mając nadzieję, że ten sygnał dojdzie do rządzących Rosją i wraz z innymi sankcjami wprowadzonymi przez społeczność międzynarodową doprowadzi ostatecznie do zakończenia wojny – mówi prezydent miasta.  

O działaniach i planach tworzonej Fundacji Nasz Dom mówiła Mariana Yemelianova. Fundacja oprócz koordynacji wolontariatu na rzecz Ukrainy i przyjmowania zgłoszeń dotyczących kwater prywatnych dla uchodźców, uczestniczy w organizacji sobotnich zajęć dla ukraińskich przedszkolaków prowadzonych po ukraińsku od września w miejskim Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. św. Barbary, planuje też kolejne działania edukacyjne, skierowane zwłaszcza do tych, którzy przyjeżdżają tu teraz, nie znając języka polskiego ani lokalnej specyfiki. Dziękowała też za wsparcie mieszkańcom i samorządowi Częstochowy.          

- Ratujecie teraz to, co jest dla nas najcenniejsze: nasze życie, nasze kobiety, nasze dzieciaki, naszą przyszłość. Jako Ukrainka, która mieszka tu już 2 lata, deklaruję, że będziemy wszystkimi siłami razem z Wami działać i nigdy nie zapomnimy, ile dla nas zrobiliście i ile dostaliśmy od Was wsparcia. Będziemy wspierać Polskę, tak jak Polska wspiera teraz Ukrainę.

do góry strony