Aktualności

BUDŻET OBYWATELSKI – WYSŁUCHANIE PUBLICZNE

01.03.2024

Otwarte spotkanie zaplanowane na najbliższy wtorek, 5 marca, jest kolejnym – po niedawno zakończonej ewaluacji – etapem procedury związanej z Budżetem Obywatelskim w Częstochowie.

Przypomnijmy: w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego  ostateczna lista projektów zadań poddanych pod głosowanie wyniosła 519 (93 ogólnomiejskie i 426 dzielnicowych). W wyniku głosowania do realizacji wybrano 140 projektów zadań – 5 ogólnomiejskich i 135 dzielnicowych – na prawie 9,5 mln zł.  

Między 16-27 lutego poprzez ankietę ewaluacyjną online zbierano opinie na temat poszczególnych etapów ostatniej edycji BO: naboru projektów, weryfikacji, głosowania, realizacji zadań oraz działań informacyjno-promocyjnych. W ankiecie pojawiły się też pytania o dołączanie do projektu zadania listy poparcia, wydzielenia puli na „zielony budżet”, prezentacji wyników na żywo, zmiany sposobu głosowania czy wprowadzenia minimalnego progu punktowego koniecznego, aby skierować zadanie do realizacji. Można było również zawrzeć swoje własne uwagi i sugestie.

Ankietę ewaluacyjną wypełnili przedstawiciele i przedstawicielki większości częstochowskich dzielnic – najchętniej Tysiąclecia, Wrzosowiaka i Północy.  

Kolejnym etapem będzie wysłuchanie publiczne, którego punktem wyjścia będzie prezentacja szczegółowo omawiająca wyniki ankiety. Wszyscy zainteresowani mogą wziąć w nim udział w najbliższy wtorek, 5 marca, o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13.

obok: jedno ze zrealizowanych zadań Budżetu Obywatelskiego w poprzednich latach – częściowy remont i zakup wyposażenia dla Filii nr 7 Biblioteki Publicznej przy alei Pokoju


do góry strony