Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy

Logo Fundusze Europejskie, Śląskie, Unia Europejska

 projekt pn: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy"

Informacje ogólne:

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa.

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
pn. „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” w ramach konkursu do działania 4.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 30 listopada 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z podpisaną umową  o dofinansowanie  planowana całkowita wartość projektu wynosi 42 186 569,66 zł, a uzyskane dofinansowanie 27 464 341,18 zł.

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji powstaną 3 zintegrowane węzły przesiadkowe umożliwiające integrację wszystkich dostępnych w mieście środków transportu zbiorowego z transportem indywidualnym. W ramach każdego z węzłów zbudowana zostanie infrastruktura na potrzeby sprawnego funkcjonowania każdego z nich, powstaną m.in. parkingi: park&ride oraz bike&ride.

Węzły będą połączone systemem ścieżek rowerowych. Celem podniesienia efektywności komunikacji publicznej węzły przesiadkowe oraz wybrane przystanki na terenie miasta zostaną objęte Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

pdf drukuj newsletter
do góry strony