Budżet Obywatelski

Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy

Logo Fundusze Europejskie, Śląskie, Unia Europejska

 projekt pn: "Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy"

Informacje ogólne:

Beneficjent projektu: Gmina Miasto Częstochowa.

Źródło finansowania:

Gmina Miasto Częstochowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu
pn. „Budowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Częstochowy” w ramach konkursu do działania 4.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W dniu 30 listopada 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Zgodnie z podpisaną umową  o dofinansowanie  planowana całkowita wartość projektu wynosi 42 186 569,66 zł, a uzyskane dofinansowanie 27 464 341,18 zł.

Przedmiot projektu:

W ramach inwestycji powstaną 3 zintegrowane węzły przesiadkowe umożliwiające integrację wszystkich dostępnych w mieście środków transportu zbiorowego z transportem indywidualnym. W ramach każdego z węzłów zbudowana zostanie infrastruktura na potrzeby sprawnego funkcjonowania każdego z nich, powstaną m.in. parkingi: park&ride oraz bike&ride.

Węzły będą połączone systemem ścieżek rowerowych. Celem podniesienia efektywności komunikacji publicznej węzły przesiadkowe oraz wybrane przystanki na terenie miasta zostaną objęte Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

pdf drukuj
do góry strony