Budowa ulicy Złotej w Częstochowie

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Gmina Miasto Częstochowa otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa, pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pod nazwą: „ Budowa ulicy Złotej w Częstochowie”.

Dofinansowanie wyżej wymienionego zadania wynosi: 3 163 280,32 zł. co stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość zadania wynosi: 8 653 353,59 zł.

Celem zadania jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi:

  • Nowa jezdnia o długości 1098 mb. wraz z chodnikami po obu stronach drogi,

  • Odwodnienie drogi na całej jej długości,

  • Modernizacja oświetlenia na całej długości drogi,

  • Przebudowa 5 skrzyżowań oraz 2 zatoki autobusowe,

  • Nowe zagospodarowanie terenu zielenią podnoszące jakość przestrzeni publicznej.

pdf drukuj
do góry strony