Berdyczów - Ukraina

Berdyczów to ok. 80-tysięczne miasto rejonowe położone na południe od Żytomierza. Miasto słynie z zabytkowego zespołu klasztornego nazywanego ,,Fortecą Najświętszej Maryi Panny” , który był przez wieki jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego, nauki i kultury na ziemiach ukraińskich, odgrywając podobną rolę jak Jasna Góra w Polsce. Znajduje się tutaj sanktuarium maryjne z kopią cudownego obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. W berdyczowskim kościele p. w. św. Barbary Honoriusz Balzak ożenił się z Eweliną Hańską, stąd pochodził Józef Konrad Korzeniowski - Joseph Conrad  - pisarz i nowelista polski, tworzący w języku angielskim.

Berdyczów to miasto mające silne symboliczne związki z polskością, polskimi dziejami i kulturą. W mieście działają organizacje polonijne. Polacy zamieszkali na terenie Berdyczowa stanowią ok. 10-20% społeczności.

Współpraca Częstochowy i Berdyczowa

Miasto Częstochowa współpracuje z Berdyczowem od kilkunastu lat. Wymiana kulturalna jest jedną z głównych dziedzin współpracy. Przedstawiciele częstochowskich władz samorządowych brali udział w Dniach Kultury Polskiej w Berdyczowie, czy w Dniach Miasta. Z kolei Częstochowa gościła ukraińskich partnerów podczas Europejskich Dni Kultury Ludowej w ramach Krajowej Wystawy Rolniczej, a także na zorganizowanym jesienią 2011 roku w naszym mieście międzynarodowym forum „Spotkanie Przyjaciół – Zbliżenie miast Europy Wschodniej z miastami Unii Europejskiej”, któremu patronowała ówczesna Polska Prezydencja w Radzie UE.

Dotychczasowa współpraca z Berdyczowem odbywa się również na polu pomocy społecznej, m.in. poprzez organizację w Częstochowie zbiórek dla polskich dzieci z Berdyczowa. W działania te włączają się częstochowskie organizacje pozarządowe oraz placówki oświatowe, prowadząc zbiórki artykułów szkolnych, książek, zabawek, czy artykułów spożywczych dla dzieci z Ukrainy.

Aktywnie współpracują częstochowskie i berdyczowskie placówki oświatowe. Szkoły podpisały porozumienia, w których zobowiązały się współpracować w zakresie międzynarodowej wymiany, co pozwoli na zapoznanie się osób zaangażowanych w tę współpracę z kulturą obu narodów, życiem społecznym i kulturalnym czy procesami edukacyjnymi w obu państwach. Na kolejne miesiące zaplanowano realizację wspólnych projektów z udziałem młodzieży z Polski i Ukrainy, a także przeprowadzenie warsztatów historycznych dla nauczycieli.

Z uwagi na znaczenie kontaktów Rodaków z Polakami z Macierzy oraz potrzebę budowania więzi przyjaźni miedzy Polską a Ukrainą, w 2021 roku podpisano list intencyjny w sprawie współpracy miast.  W dniu 3 marca 2022 roku, w czasie trwającej inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia współdziałania z Berdyczowem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich.

BERDYCZÓW MIASTEM PARTNERSKIM CZĘSTOCHOWY

W dniu 15 maja 2023 roku w imieniu Władz Miasta Częstochowy umowę o współpracy miast partnerskich między Berdyczowem i Częstochową podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, a w imieniu strony ukraińskiej – burmistrz Berdyczowa Serhij Orliuk. W dokumencie przeczytać można m.in., że oba miasta ,,kierując się zasadami dobrego sąsiedztwa i przyjaznych relacji, zgodnie wyrażają zainteresowanie nawiązaniem współpracy, której ramy określa niniejsza umowa”. Wspólnymi celami mają być rozwój instytucji samorządu, tworzenie dobrych warunków dla kontaktów społeczno-gospodarczych oraz utrwalanie praw obywatelskich i demokracji. Współpraca będzie rozwijana w dziedzinach edukacji, kultury, przedsiębiorczości, sportu i turystki, pomocy społecznej oraz samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. Z czasem mogą pojawić się inne domeny współdziałania – ich lista jest otwarta.  

pdf drukuj
do góry strony