Architektura reklamy

Przy umieszczaniu reklam na elewacji należy pamiętać o architekturze budynku. Reklamy nie mogą zagłuszać jej walorów, ale powinny je podkreślać.

Panujący bałagan w dziedzinie reklam bardzo niekorzystnie wpływa na krajobraz ulicy, razi zwłaszcza na obiektach zabytkowych. Często zakłóca, a czasem wręcz uniemożliwia właściwy odbiór wartości artystycznych i architektonicznych.

Warto z całą pieczołowitością podchodzić szczególnie do obiektów, które są częścią dziedzictwa kulturowego, nie tylko do tych, które już zostały umieszczone w rejestrze zabytków.

Takie podejście jest też z korzyścią dla samych użytkowników lokali usługowych. Dobra reklama zwraca uwagę potencjalnych klientów, zachęca do kupna. Natomiast krzykliwe, natrętne reklamy przestają w ogóle działać na odbiorcę.

Każdy obiekt powinien posiadać kompleksowy projekt umieszczania informacji wizualnej. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków projekt taki wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie, ul. Mirowska 8.

Przed umieszczeniem reklamy na obiekcie należy dopełnić stosownych formalności wynikających z Ustawy - Prawo budowlane (szczegółowe informacje w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej).

Reklamy, szczególnie w Śródmieściu, powinny cechować się wysokim poziomem estetycznym i kunsztem wykonawstwa.

Należy przestrzegać następujących zasad:

Reklamy nie mogą zasłaniać elementów detalu architektonicznego – gzymsów, obramień, pilastrów, boniowań, naczółków itp. Szczególnie ważne jest to w przypadku zabytków.

DOBRZE! - dobrze wpisane reklamy szanujące gzyms, obramienie witryny. Dostosowane do elewacji zwracają uwagę prostotą i elegancją.

Przykład dobrej reklamy sklepu Oprawa Obrazów

ŹLE! - reklamy przesłaniają ozdobne obramienia witryn, podstawę zabytkowej rzeźby, gzymsy oraz boniowanie.

Przykład złej reklamy biura podróży


Urządzenia reklamowe powinny być umieszczane w pasie parteru pod linią gzymsu oddzielającego parter od piętra.

Gabaryty informacji wizualnej należy dostosować do istniejących podziałów osi otworów okiennych, drzwiowych i bram oraz detalu architektonicznego.

Reklamy pod względem formy, wielkości, kolorytu i materiału powinny być dostosowane do charakteru budynku.

Zaleca się zachować spójną formę plastyczną urządzeń reklamowych (materiał i wielkość poszczególnych modułów) dla całej elewacji.

ŹLE! - reklamy umieszczone chaotycznie niedostosowane do budynku.

Przykład chaotycznie umiszczonych reklam


Dla budynków historycznych wskazane jest wprowadzenie np. emaliowanych, blaszanych lub malowanych szyldów na kutych wysięgnikach.

DOBRZE! - reklamy na stylizowanych wysięgnikach.

reklama nawysięgniku


Wskazane jest stosowanie informacji i reklamy w formie blokowych lub kutych liter mocowanych do budynku.

DOBRZE! - ozdobne litery mocowane bezpośrednio do budynku lub umieszczane na dystansie.

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej

Powinno się zachowywać i poddawać konserwacji stare, dekoracyjne witryny. Witryny takie w połączeniu z wkomponowaną reklamą i zaaranżowaną wystawą przyciągają wzrok i zwracają uwagę. Układ, forma, szerokość witryn i drzwi powinny być dostosowane do osi elewacji.

DOBRZE! - zachowane i odrestaurowane dekoracyjne witryny.

Szyld Optyk


Dobry efekt dają reklamy w formie napisów malowanych bezpośrednio na tynku w odpowiednich polach elewacji (np. nad wejściem do lokalu)


DOBRZE! - napisy reklamowe malowane na tynku.

Reklama wypisana na tynku


Niedopuszczalne jest stosowanie bannerów reklamowych.

ŹLE! - bannery szpecące elewacje.

Baner reklamowy Moda Europy


Nie reklama, lecz dobrze zaaranżowane wnętrze lokalu jest jego wizytówką i zaprasza do wejścia. Szyby okienne i drzwiowe nie mogą być zaklejane folią reklamową.


ŹLE! - pozaklejane szyby witryn – efekt gazetki reklamowej.

Punkt Skok Chmielewskiego

Balustrady balkonowe często o ładnej formie należy eksponować – balustrada to nie stelaż dla reklamy.

ŹLE! - balustrady balkonowe oszpecone bannerami reklamowymi.

Reklama na balustradzie

Wykluczyć należy stosowanie wielkoformatowych reklam zasłaniających elewację budynku. Takie reklamy mogą być dopuszczane tylko na ścianach szczytowych pozbawionych okien oraz elementów dekoracyjnych.

ŹLE! - reklama wielkoformatowa zasłaniająca elewację.

Reklama ekskluzywne apartamenty

Dopuszczalne jest instalowanie tego typu reklam tylko w trakcie prowadzenia prac remontowych. Wówczas winny charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym (najlepiej gdyby przedstawiały elewację po remoncie).

DOBRZE! - wizualizacja elewacji po remoncie na wielkim formacie.

wizualizacja kamienicy

Reklamy lokali znajdujących się w podwórzu powinny być umieszczone wewnątrz bramy lub wokół niej w sposób uporządkowany.

DOBRZE! - przykład nowo projektowanej stylizowanej ramy z metaloplastyki.

reklama

W projektach budowlanych nowych obiektów oraz przy remontach elewacji należy wskazać miejsca usytuowania urządzeń reklamowych i szczegółowe zasady ich umieszczania.

DOBRZE! - w kompleksowym projekcie rozmieszczenia reklam na elewacji określono ich miejsce, gabaryty, w niektórych przypadkach również kolor i materiał, dając przy tym możliwość indywidualnych rozwiązań.

pdf drukuj
do góry strony