Altötting

Altötting to miasteczko położone w malowniczej Górnej Bawarii. Od roku 1489 jest celem pielgrzymowania pątników z całego świata. Wszystko za sprawą Czarnej Madonny z Altötting.
Kluczowym dla historii miasta był rok 1489 kiedy to wydarzyły się dwa cudowne uzdrowienia - przywrócenie do życia dwóch chłopców; jeden z nich utopił się w rzece a drugiego przejechał wóz pełen zboża. Matki targane rozpaczą przyniosły swoje dzieci przed oblicze Matki Boskiej i w żarliwej modlitwie błagały Ją o przywrócenie ich dzieci do życia, co też się stało. Wiadomość o tym rozeszła się bardzo szybko po całej okolicy i od tamtego czasu Altötting jest celem pielgrzymowania milionów pątników z Niemiec i całego świata.
Zabytkową oktagonalną kaplicę z Cudowną figurką Czarnej Madonny z Altötting zbudowano ok. 700 r. Na początku pełniła ona funkcję kaplicy chrzcielnej. Cudowna Figura Matki Bożej z Altötting pochodzi z ok. 1330 r. W ołtarzu głównym w kaplicy znajdują się srebrne urny m.in. z sercami książąt bawarskich, biskupów oraz sześciu królów bawarskich od Maksymiliana I Józefa po Ludwika III.

Współpraca pomiędzy Częstochową i Altötting rozpoczęła się w roku 1991, kiedy delegacja władz miasta Altötting przebywała w Częstochowie z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży.

Dotychczasowa współpraca obejmuje:

  • wizyty robocze przedstawicieli władz samorządowych,
  • udział w seminariach poświęconych tematyce pielgrzymowania (1995 r. Forum Ośrodków Kultu Religijnego w Częstochowie, 1996 r. Międzynarodowy Kongres Maryjny i Mariologiczny w Częstochowie, 1997 r. I Międzynarodowy Kongres Miast Pielgrzymkowych w Altötting, 1999 r. – III Międzynarodowy Kongres Miast Pielgrzymkowych w Częstochowie),
  • udział w kongresach (1997 r. Międzynarodowy Kongres Geriatryczny i Pneumologiczny w Częstochowie, 1997 r. Kongres Chirurgów Niemieckich w Monachium),
  • współpracę sportową (turnieje piłkarskie - 1993 r. w Częstochowie, 1994r. w Altötting, turnieje kickboxingowe 1994r. w Altötting, 1995 r. w Częstochowie), od 1997 r. - udział sportowców z Altötting w biegu ulicznym „Złota Mila” w Częstochowie, a od 1998 r. udział częstochowskich lekkoatletów w międzynarodowym półmaratonie w Altötting,
  • współpracę kulturalną (występy chóru akademickiego „Collegium Cantorum” w Altötting (1999 r.), zespołu rockowego (2001 r.) i grupy folklorystycznej Schuhplatter (2002 r.) w czasie Dni Częstochowy, udział artysty malarza w plenerze „Jurajska Jesień” (2002 r.), występy zespołu jazzowego „Five o’clock” w Altötting (2002 r.),
  • współpracę gospodarczą (1993 r., 2001 r. udział częstochowskich rzemieślników w kiermaszach świątecznych w Altötting),
  • współpracę instytucji zajmujących się problemami rolnictwa (wizyty studyjne rolników w Bawarii i regionie częstochowskim 1998-1999), półroczne praktyki młodych rolników regionu częstochowskiego w bawarskich gospodarstwach rolnych (od 1998 r.)
  • wymianę młodzieżową (udział młodzieży w międzynarodowych spotkaniach młodzieżyw ramach projektu „Budujmy Europę” w Altötting, Fatimie, Lourdes, Częstochowie i Loreto).
pdf drukuj
do góry strony