Budżet Obywatelski

Aleja Brzozowa - pomnik przyrody

Rada Miasta Częstochowy Uchwałą Nr 1064/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006 r. uznała za pomnik przyrody jednogatunkową aleję brzozową zlokalizowaną w ciągu ul. Bialskiej w Częstochowie.

Nazwa obiektu: Aleja Brzozowa
Lokalizacja:
województwo - śląskie
gmina - Częstochowa
miejscowość - Częstochowa
powołanie oznaczenia map - obręb 82 działki nr 37/5, 38/15, 37/1; obręb 83 działka nr 36/2; obręb 37 działka nr 52; obręb 36 działka nr 105; obręb 35 działka nr 60; obręb 34 działka nr 47
właściciel /zarządca gruntu/ - Gmina Miasto Częstochowa /Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie/

Pomnik przyrody ożywionej, stanowiący jednogatunkową aleję drzew rozciągającą się na odcinku ok. 2,5 km. W skład alei wchodzi 385 drzew gatunku brzozy brodawkowatej (Betula pendula), rosnących w pasie drogowym ul. Bialskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Św. Kaspra del Bufalo. Brzozy w większości charakteryzują się odchyleniem pni w kierunku wschodnim, a także znacznymi rozmiarami obwodów pni i wiekiem ok. 60 lat. Wśród nich występują nieliczne młodsze drzewa, o obwodach pni nie przekraczających 100 cm.

Opracowała: Ewa Rydzek

pdf drukuj
do góry strony