Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” jest współfinansowany ze środków
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 3” realizowany będzie do 1 maja 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 13 nowych miejsc w Żłobku Miejskim „Reksio” przy al. Armii Krajowej 66a. Przyjęcie dzieci do żłobka planowane jest na wrzesień. Jednakże, zanim to nastąpi, przeprowadzone zostaną prace remontowo-adaptacyjne oraz zakupione zostanie wyposażenie, tak, aby zapewnić im jak najlepsze warunki.

Drugą formą wsparcia w ramach projektu jest refundacja kosztów zatrudnienia niani dla rodziców powracających do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, w wysokości 85% wszystkich poniesionych kosztów, przy założeniu, iż koszty te wyniosą maksymalnie 4 000 zł. Dofinansowanie można uzyskać na okres 12 miesięcy. Dofinansowanie do opieki niani otrzyma 30 rodzin. 

Ponadto, utworzona zostanie baza niań, do której wpisać będą mogły się osoby zainteresowane pracą w charakterze niani.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-05-01 - 2021-12-31


WYDATKI KWALIFIKOWANE: 2 251 150,30 PLN
DOFINANSOWANIE: 1 981 012,26 PLN (88%)
WKŁAD WŁASNY: 270 138,04 PLN (12%)

 

KONTAKT: 

Anna Król-Wiśniewska

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

ul. Śląska 11/13, pokój 407

tel. 34 3707 679

e-mail: akrol@czestochowa.um.gov.pl

 

Małgorzata Ligenza-Purgal

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Śląska 11/13, pokój 216

tel. 34 3707 416

e-mail: mligenza-purgal@czestochowa.um.gov.pl

 

Maria Kaczor-Pratticò

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

ul. Śląska 11/13, pokój 407

tel. 34 3707 637

e-mail: mkaczor-prattico@czestochowa.um.gov.pl


Niezbędne dokumenty - baza plików ZIP

pdf drukuj
do góry strony