Akademicka Częstochowa

Współpracujące z biznesem i przemysłem uczelnie wyższe to duża przewaga inwestycyjna miasta, w którym się znajdują. Kadry kształcone na kierunkach studiów konsultowanych z przedsiębiorcami i dedykowanych branżom obecnym w mieście to bardzo potrzebny, ale nie zawsze powszechny kierunek działań samorządów. 

Od 2013 roku działa Program Akademicka Częstochowa, w ramach którego samorząd przyznaje uczelniom publicznym z terenu Częstochowy dotacje na promocję oraz na działania inwestycyjne. Miasto pomaga tworzyć na uczelniach laboratoria, unowocześniać wyposażenie, a także inwestuje w uzupełnienie bazy dydaktycznej. Samorząd wspiera również tworzenie kierunków, których istnienie ma uzasadnienie z punktu widzenia miejscowej gospodarki. Dzięki programowi ,,Akademicka Częstochowa” dofinansowano też m.in. ,,mistrzowskiego” – bo nagrodzonego laurami na prestiżowych międzynarodowych konkursach – łazika marsjańskiego zespołu inżynierów ,,PCz Rover Team”, pikniki rodzinne promujące przedmioty ścisłe, a także Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy i Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy działające przy Politechnice Częstochowskiej.Logo uniwersytetu Jana Długosza


Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za pracę dyplomową związaną z promocją Częstochowy

W ramach programu przyznawane są także Nagrody Prezydenta za najlepsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie związane merytorycznie z Częstochową. Uważamy, że współpraca pomiędzy samorządem, światem nauki i biznesem to jeden z niezbędnych elementów zrównoważonego rozwoju regionu.

Centrum Obsługi Inwestora w ostatnim kwartale roku zaprasza do udziału w tym konkursie. Uczestnikiem konkursu może być absolwentka lub absolwent uczelni wyższej, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową. Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Dla laureatów konkursu za najlepsze prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie przewidziane są nagrody - dyplomy i nagrody pieniężne.


Informacja o nagrodzie

Zarządzenie w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy  - zobacz

pdf drukuj
do góry strony