Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Patronat

Aby otrzymać honorowy patronat należy wypełnić załączony formularz  i złożyć go w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (pokój nr 6 UM) lub przesłać (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) na 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa; e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.

Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza automatycznego osobistego udziału Prezydenta, nie jest też równoznaczne ze wsparciem finansowym lub organizacyjnym.

Złożenie wniosku nie oznacza automatycznego przyznania patronatu – każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a organizator każdorazowo otrzymuje pisemną odpowiedź.