Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Szanowni Państwo,

w związku z wytycznymi Rządowego Zespołu Kryzysowego oraz ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie, zostaje zamknięta dla interesantów.

KONTAKT:

 

WNIOSEK O ZASTOSOWANIE LECZENIA ODWYKOWEGO:

  • do pobrania na stronie www.czestochowa.pl w Poradniku interesanta, zakładce zdrowie i sprawy społeczne, link do karty informacyjnej i druku wniosku:

http://www.czestochowa.um.gov.pl/urzad/sprawy/karta?symbol=PS003

  • wypełniony wniosek, mnożna składać za pośrednictwem poczty na adres:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Feliksa Nowowiejskiego 24

42-217 CZĘSTOCHOWA

Licząc na Państwa zrozumienie prosimy o stosowanie się do powyższych informacji.

 

Informacja dot. VI Częstochowskich Dni Profilaktyki w 2020 r. 

 

Informacja o rozpoczęciu prac nad   Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2020