Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020


 


Informacja dla osób zainteresowanych udziałem w pracach
Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Częstochowy

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub osoby przez nich upoważnione.
W Miejskim Biurze Wyborczym Urzędu Miasta Częstochowy jest możliwość zgłoszenia się wyłącznie do listy rezerwowej. Osoby chętne do wpisania się na listę rezerwową proszone są o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie do Miejskiego Biura Wyborczego pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Częstochowy/Miejskie Biuro Wyborcze, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa bądź zaszyfrowanym mailem na adres wybory@czestochowa.um.gov.pl nie później niż do 10 kwietnia 2020 r.

Do pobrania:
 


INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW / OSÓB UPOWAŻNIONYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z wstrzymaniem bezpośredniej obsługi interesantów przez Urząd Miasta Częstochowy informuję, iż pełnomocnicy komitetów wyborczych bądź osoby upoważnione do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych proszone są o kontakt w formie elektronicznej na adres: wybory@czestochowa.um.gov.pl lub telefonicznie 343707679; 780031219.

W celu umożliwienia komitetom wyborczym dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych uprzejmie informuję, iż jest możliwość wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej jeśli do zgłoszenia zostanie dołączone upoważnienie pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o rejestrze wyborców miasta Częstochowy

Do pobrania:


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców miasta Częstochowy

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 184)


Państwowa Komisja Wyborcza – odnośnik do strony


Miejskie Biuro Wyborcze
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa