Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Obwieszczenia

Poniżej zamieszczamy odniośniki do obwieszczeń dotyczących planowania przestrzennego opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy:

O przystąpieniu do sporządzenia:

 

O wyłożeniu do publicznego wglądu: