Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

24 listopada 2017
KONKURS EKOLOGICZNY ROZSTRZYGNIĘTY
[zdjęcie aktualności]

W sali sesyjnej Urzędu Miasta podsumowano konkurs ekologiczny "Bądź efektywny energetycznie". Uczestniczyli w nim uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Konkurs miał na celu m. in. kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie zarządzania energią i optymalizacją zużyć mediów energetycznych, a także kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu. Całość służyła również zwróceniu uwagi na promowanie pozytywnych proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących efektywności energetycznej na obszarze miasta Częstochowy.

Uczestnicy mieli do wyboru jedno z trzech zadań konkursowych: przygotowanie logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii, hasła przewodniego Miejskich Dni Inteligentnej Energii oraz informatora nt. poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych.

W konkursie wzięli udział uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. dr Władysława Biegańskiego, VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Technicznych Zakładów Naukowych i  Zespołu Szkół Technicznych Technikum nr 12 im. Jana PawłaII.

WYNIKI KONKURSU :

Kategoria: Przygotowanie logo Miejskich Dni Inteligentnej Energii

I miejsce: Sebastian Rabenda, Techniczne Zakłady Naukowe
II miejsce: Tomisław Żurek, Techniczne Zakłady Naukowe
III miejsce: Karolina Kobędza , VII LO im. Mikołaja Kopernika

Kategoria: Przygotowanie hasła przewodniego Miejskich Dni Inteligentnej Energii oraz czterowiersza zachęcającego mieszkańców Częstochowy do udziału w tym wydarzeniu

I miejsce: Alina Mastalerz, III LO im. dr Władysława Biegańskiego
II miejsce: Małgorzata Morawska, III LO im. dr Władysława Biegańskiego
III miejsce: Wioletta Szkop, III LO im. dr Władysława Biegańskiego

Kategoria: Przygotowanie informatora nt. poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych.

Nie została rozstrzygnięta z powodu braku zgłoszeń.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy z rąk zastępcy prezydenta Mirosława Soboraka.
Organizatorem przedsięwzięcia w ramach "Miejskiego Dnia Inteligentnej Energii" i fundatorem nagród był Urząd Miasta Częstochowy.