Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

24 listopada 2017
CZĘSTOCHOWA MÓWI „NIE” DLA PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
[zdjęcie aktualności]

Po raz kolejny Częstochowa uczestniczy w międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Bezpłatne kursy samoobrony dla kobiet, konsultacje prawne i psychologiczne, warsztaty asertywności, a co najważniejsze – telefon dla osób doświadczających przemocy czynny całą dobę to tylko niektóre z inicjatyw przygotowanych w ramach kampanii.

Kampanię „16 dni przeciw przemocy w Częstochowie” zainaugurowała w przeddzień rozpoczęcia akcji, 24 listopada konferencja prasowa.

Działania, których celem jest przeciwdziałanie przemocy podejmowane są w Częstochowie przez cały rok, jednakże aby podkreślić rangę problemu i zwrócić na niego szczególną uwagę, nasze miasto dołączy do miejsc na całym świecie, gdzie będą odbywać się działania w ramach międzynarodowej kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która  rozpocznie się 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a zakończy się 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

- W moim przekonaniu najważniejsze jest to by osoby doświadczające przemocy poczuły, że nie są same, że w Częstochowie są ludzie, instytucje, organizacje pozarządowe, które mogą im pomóc – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Na takie osoby czekają m.in. specjalistki i specjaliści w Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej, znajdą tam opiekę psychologa, prawnika, a w sytuacji kiedy będzie to konieczne nawet miejsce w hostelu.

- Warto o problemie przemocy mówić, bo niestety z naszych doświadczeń wynika, że nie jest to problem marginalny - mówił mec. Jacek Kalinowski, reprezentujący Okręgową Izbę Adwokacką w Częstochowie. – Konieczna jest zmiana mentalności w społeczeństwie, tak aby wszyscy zrozumieli, że przemoc jest złem, że nie ma na nią przyzwolenia, i że osobą winną jest zawsze sprawca a nie osoba doświadczająca przemocy.

- Trzeba uzmysłowić wszystkim, że przemoc to przestępstwo – dodała Małgorzata Długosz, przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy. - Warto też mówić, że przemoc można przerwać, że nie wolno się na nią godzić i że osoba doświadczająca przemocy nie musi czekać, że w Częstochowie znajdzie kompleksową pomoc i wsparcie.

Różnego rodzaju pomoc, także prawną ale również terapię krótkoterminową i długoterminową oferuje Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej. – Osoba doświadczająca przemocy czuje się winna, ma poczucie słabości, że nie potrafi się przeciwstawić sprawcy, trzeba ją wzmocnić, zdjąć z niej poczucie wstydu – mówiła Ewa Lichterowicz, dyrektor CCIK.

Terapia krótkoterminowa dla osób doświadczających przemocy prowadzona jest również w MOPS.

W ramach działań wpisujących się w rozpoczynającą się właśnie kampanię , częstochowianki już mają możliwość uczestnictwa w dwóch kursach samoobrony dofinansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy, by czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji. Organizatorami kursów są Prywatna Szkoła Walki BACKFIST oraz Akademia Sztuk Walki Zbigniewa Rychlewskiego.

Osoby potrzebujące wsparcia w sytuacji doświadczania przemocy mogą – nie tylko w trakcie trwania Kampanii, ale przez cały rok – skorzystać z czynnego 7 dni w tygodniu przez całą dobę telefonu Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej– 34 366 31 21.

W okresie trwania kampanii, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi przy ul. Sikorskiego 78 wydłuży godziny funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej.Wsparcie będzie można uzyskać we wszystkie dni robocze w godz. 7-19. Ponadto w poniedziałki i czwartki w godz. 16-19 w Ośrodku można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych .

Profesjonalne konsultacje odbędą się także 29 listopada w Pałacu Ślubów przy ul. Focha 19/21 (sala 21, na parterze, obok portierni) w godz. 12-18. Każda osoba, która zgłosi się w podanych godzinach, będzie mogła skorzystać z porad specjalistek i specjalistów działających w obszarze zapobiegania przemocy:

12.00-13.00 Anna Przedzińska, prokurator

14.00-16.00 Alina Kula, kurator; Małgorzata Długosz, przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy

15.00-16.00 Zbigniew Jadczak, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

15.00-17.00 Alina Gruszka - terapeutka, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy; Agnieszka Wydymus, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy; Monika Pohorecka, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy

15.00-18.00 Jacek Kalinowski, adwokat

12.00-15.00 Marzena Janik, radca prawny

12.00-17.00 Agata Wierny, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans

(Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu ustalenia godziny spotkania z wybranym/i konsultantem/-ami - tel. 34 370 74 98).

Porad prawnych będą również udzielać:

  • Adwokat dr Anna Deryng-Dziuk przy ul. Dąbrowskiego 11  - konsultacja dla kobiet, które doświadczyły w swoim życiu przemocy ze strony mężczyzny w dniach 27-29.11. br. w godz. 14.00-16.00.
  • Adwokat Tomasz Całus w kancelarii przy Al. Wolności 33 lok. 3A, w terminach 27.11., 29.11. i 1.12., w godz. 16-18. Osoby chcące skorzystać z pomocy proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny – tel. 663 429 222. W szczególnych przypadkach możliwe jest ustalenie innego terminu skorzystania z porady, po uprzednim jego uzgodnieniu.
  • Adwokat Ewa Karczewska – kancelaria przy ul. Focha 25, w terminach: 27.11. w godz. 14-16, 28 i 29.11. w godz. 15-17, 30.11. w godz. 10-11, 4 i 5.12. w godz. 14-16 i 8.12. w godz. 11-13.

Z kolei mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy pragnący rozwinąć swoją asertywność będą mogli wziąć udział w warsztatach, które odbędą się w 6 grudnia o godz. 16:00, w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21, w sali 21. Warsztaty poprowadzi dr Zbigniew Wieczorek z Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej. Zapisy pod nr tel. 34 370 74 98, ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty asertywności zorganizuje także Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Dziecka”. Zajęcia dla wychowanków świetlicy przy ul. Manganowej 12 odbędą się 28 listopada o godz. 17:00.

Skutecznym narzędziem przechodzenia stron konfliktu z etapu bierności do etapu konstruktywnego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy może być mediacja. Osoby pragnące skorzystać z niej mogą kontaktować się z Mariolą Pawłowską-Rak – mediatorką, koordynatorką akcji "Pogódźmy się na święta" w Częstochowie. Telefon kontaktowy dla osób zainteresowanych mediacją - 512 439 009.

Komenda Miejska Policji w Częstochowie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej opracowuje harmonogram szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, dotyczących przemocy w rodzinie i realizacji procedury Niebieskiej Karty. Cykl szkoleniowy "Przemoc w Rodzinie. Portret osoby doświadczającej przemocy. Portret osoby stosującej przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty” przeprowadzą specjaliści z Zespołu Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą.

Do akcji włączają się częstochowskie placówki oświatowe, w których odbędą się m. in. szkolenia kadry pedagogicznej dotyczące procedur Niebieskiej Karty, prelekcje o prawach człowieka i prawach kobiet, warsztaty asertywności, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów.

Przygotowana zostanie także dedykowana kampanii nakładka na zdjęcie profilowe na Facebooku. Mieszkanki i mieszkańcy, którzy chcą zamanifestować swój sprzeciw wobec przemocy ze względu na płeć będą mogli publikować na swoich profilach post z własnym fotoportretem, umieszczając w treści postu hashtag #16dniprzeciwprzemocywczestochowie.

---

Dodatkowych informacji udziela:

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Równych Szans, Agata Wierny

tel. 34 370 74 98

e-mail: konsultacje@czestochowa.um.gov.pl

    

DZIAŁANIA MIASTA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY W 2017 ROKU

→ Od marca 2010 r. w Częstochowie funkcjonujeZespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele działających w Częstochowie instytucji i organizacji, m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratury, oświaty i organizacji pozarządowych.

Każdego dnia członkowie tego zespołu pomagają osobom doświadczającym przemocy ze strony członków rodziny, prowadzą także działalność edukacyjną, organizują kampanie społeczne i konferencje, podnoszące świadomość społeczną dotyczącą tego ważnego problemu.

→ Częstochowa ma również Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, któregogłównym celem jest zmniejszenie skali tego zjawiska i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie. Instytucje publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi podejmują działania profilaktyczne, interwencyjne, pomocowe i wspierające w tym zakresie.

→ Działalność Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej (zadanie miasta realizowane przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej); w tym m.in. udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej osobom lub rodzinom będącym w stanie kryzysu, a szczególności osobom dotkniętym  przemocą w rodzinie oraz ofiarom handlu ludźmi (m.in. zapewnienie im schronienia w hostelu, prowadzenie interwencji kryzysowej telefonicznej i środowiskowej; prowadzenie terapii indywidualnych lub grupowych, terapii małżeńskich oraz konsultacji rodzinnych, mediacji, grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą); prowadzenie Częstochowskiego Telefonu Zaufania, obsługa Telefonu Niebieska Linia; prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy; podejmowanie działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie

→ Programy korekcyjno-edukacyjnez zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane przez Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH oraz Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 

→ Program psychologiczno-terapeutyczny realizowany przez OPOPA

→ Konferencje, szkolenia, warsztaty.W przyszłym tygodniu odbędą się np. szkolenia dotyczące  praktycznych aspektów prowadzenia interwencji i motywowania do zmian w ramach procedury Niebieskiej Karty, a 1 grudnia w ramach obchodów Częstochowskich Dni Profilaktyki odbędzie się konferencja „Ochrona osób doświadczających przemocy, szczególnie dzieci i młodzieży”

→ Wiele działań realizowanych jest w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”, zawartym 1 grudnia 2015 r. Porozumienie podpisały organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się pomocą osobom uzależnionym i doświadczającym przemocy

→ Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą.