Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

14 listopada 2017
Jubileusz 40-lecia Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie
[zdjęcie aktualności]

Charakterystyczny kompleks budynków, mieszczący się pod adresem Aleja Najświętszej Maryi Panny 64, jest doskonale znany mieszkańcom miasta. Budowany w latach 70. XX w., zaprojektowany przez znakomitego, częstochowskiego architekta Włodzimierza Ściegiennego, jest pięknym przykładem architektury powojennego modernizmu. Jednak obiekt ten wpisał się w przestrzeń naszego miasta nie tylko ze względu na unikatowość swojej bryły, ale przede wszystkim jako miejsce spotkań ze sztuką. Przestrzeń, w której odbywa się nieustanny dialog pomiędzy twórcą, dziełem i odbiorcą. To tutaj swoją siedzibę ma Miejska Galeria Sztuki.

MGSz to instytucja, która daje możliwość kontaktu z różnymi formami sztuki. Prezentuje zarówno dorobek lokalnych środowisk artystycznych, jak i dzieła twórców, którzy należą już do kanonu współczesnej sztuki polskiej. Nie sposób wymienić tu wszystkich artystów prezentowanych przez czterdziestu lat istnienia galerii, ale warto wspomnieć choćby Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Franciszka Starowieyskiego, Jana Lebensteina, Szymona Wypycha, Jerzego Dudę Gracza, czy Edwarda Dwurnika.

 

Aby przybliżyć historię galerii trzeba sięgnąć do roku 1977, kiedy w Częstochowie, wzorem innych miast wojewódzkich, powołano do życia Biuro Wystaw Artystycznych. Funkcję dyrektora pełnił wtedy Stanisław Banek, który stworzył i wykreował pierwszy szkielet programowy oraz główne założenia rozwoju tej nowo powstałej instytucji kultury. W 1989 roku powstał natomiast Ośrodek Kultury Filmowej – obecnie Kino Studyjne OKF Iluzja. Rok później włączono go do struktur administracyjnych galerii i odtąd funkcjonuje jako równorzędny dział programowy.

Przez lata działalności Miejskiej Galerii Sztuki kolejni dyrektorzy (Wojciech Skrodzki, Marian Panek, Czesław Tarczyński, Anna Paleczek-Szumlas), wraz z doskonale wykwalifikowanym zespołem pracowników i kuratorów, wprowadzali nowe punkty programowe, które do dziś dnia są wizytówkami instytucji.

Triennale Sztuki Sacrum, zainicjowane w 1991 roku, należy do najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście. Przez dziewięć edycji zdołało wypracować miano imprezy prestiżowej, znanej i poważanej w całej Polsce. Ideą Triennale jest łączenie współczesnej świadomości twórczej z wyrażeniem doświadczenia Sacrum, lecz każda jego odsłona odbywa się pod innym hasłem programowym. Do tej pory były to: „Człowiek – wiara”(1991r.), „Wiara – sztuka” (1994r.), „Człowiek – wiara – sztuka” (1997r.), „Muzeum wyobraźni” (2000r.), „Ku cywilizacji życia” (2003r.), „Sztuka wobec zła” (2006r.), „Dom – droga istnienia” (2009/10r.), „Sacrum/Profanum” (2013r.), „Wspólnota, Współczucie, Współczułość” (2016r.).

Przy okazji warto też wspomnieć o innych wystawach problemowych, które śmiało poruszały tematy istotne dla ludzkiej egzystencji. W tej kategorii na długo w pamięci widzów zapisały się takie ekspozycje jak: „Refleksja o śmierci” (1997r.), „Czy malarstwo może zbawić” (1997r.), „Czas w fotografii, czas fotografii” (2002r.), „Żywoty zwierząt” (2006r.), „Dionizos – współczesna odsłona mitu” (2014/2017r.).

Bardzo ważnym miejscem na mapie Częstochowy, odwiedzanym przez miłośników sztuki z całego świata, jest stała wystawa prac Zdzisława Beksińskiego. Zwyczajowo nosi ona nazwę Muzeum Beksińskiego. Dzięki uprzejmości kolekcjonerów Anny i Piotra Dmochowskich oraz wsparciu władz miasta, MGSz od jedenastu lat ma możliwość prezentacji twórczości tego wybitnego artysty.

Galeria wspiera również wschodzące talenty artystyczne, organizując konkursy dedykowane młodym plastykom i fotografikom (Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. M. Michalika, Międzynarodowy Salon Martwa Natura w Fotografii). Od kilku lat realizowany jest także Program Promocji Młodych Antresola.

MGSz ściśle współpracuje ze środowiskami artystycznymi miasta. Ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego od 40 lat tworzy wystawy prac z Pleneru Jurajskiego. Prezentuje osiągnięcia artystyczne i naukowe pracowników Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz dodatkowo wspiera i docenia talent studentów, organizując przegląd i obronę prac dyplomantów tejże uczelni. We współpracy z dyrekcją i kadrą nauczycielską Zespołu Szkół Plastycznych, pomaga rozwijać liczne zainteresowania sztuką wszechstronnie uzdolnionej młodzieży z tej szkoły. Zachęca najmłodszych oraz niezrzeszonych do zmierzenia się z rolą artysty prezentując ich prace w Galerii Zwiastun.

Przez wszystkie te lata o kierunku rozwoju Miejskiej Galerii Sztuki oraz Ośrodka Kultury Filmowej decydowali przede wszystkim pracujący tu ludzie. Zawsze był to zespól specjalistów o wybitnych kompetencjach, którzy swoją pracą przyczyniali i przyczyniają się do upowszechniania kultury oraz budowania więzi z jej odbiorcami. Dlatego jubileusz galerii to przede wszystkim ich święto i to im należą się podziękowania za olbrzymie zaangażowanie.

 

Anna Paleczek-Szumlas

Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie