Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

7 listopada 2017
ODBIÓR ŚMIECI NA KOLEJNE 2 LATA ZAPEWNIONY
[zdjęcie aktualności]

Od listopada obowiązuje nowa długoterminowa umowa na odbiór i transport odpadów z terenu Częstochowy oraz obsługę punktów selektywnej zbiórki i zagospodarowanie niektórych frakcji segregowanych śmieci. Zadaniami tymi zajmuje się konsorcjum Remondis. Stało się to możliwe dzięki orzeczeniu sądu, który potwierdził, że wybór firmy w majowym przetargu jest prawomocny.

Umowa została podpisana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z 31 maja. Postępowanie przetargowe zostało przedłużone aż do 12 października – wtedy właśnie Sąd Okręgowy w Częstochowie ostatecznie potwierdził, że wybór konsorcjum Remondis przez gminę był zgodny z prawem. Wcześniej – w celu zapewnienia wywozu odpadów – miasto podpisywało z firmą Remondis umowy krótkoterminowe.

Remondis będzie realizował zadania wynikające z umów z miastem do końca października 2019 roku. Podpisano w sumie trzy umowy wraz z aneksami zmieniającymi terminy realizacji określonych czynności. Pierwsza umowa dotyczy odbioru i transportu odpadów zmieszanych oraz obsługi punktów selektywnej zbiórki wraz z zagospodarowaniem niektórych frakcji odpadów zbieranych selektywnie. Jej wartość to prawie 22 mln  980 tys. zł. Druga umowa (na kwotę ponad 1 mln 260 tys. zł) zapewni odbiór i transport odpadów remontowo-budowalnych, a trzecia (o wartości prawie 1 mln 170 tys. zł) – odbiór i transport odpadów zielonych.

Remondis będzie nie tylko sukcesywnie odbierał i transportował odpady komunalne, ale także – okresowo – zajmie się zbiórką odpadów problemowych: leków i chemikaliów, baterii i akumulatorów, sprzętu elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Firma częściowo wyposaży także posesje w worki na śmieci. Poza tym poprowadzi akcje promocyjne w placówkach oświatowych oraz stworzy harmonogram odbioru odpadów. Do jej obowiązków należeć będzie też mycie i dezynfekcja pojemników – stanowią one obecnie własność miasta, a w jego imieniu zarządza nimi Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.  

Należy dodać, że firma Remondis będzie realizować umowę z miastem na odbiór i transport odpadów wykorzystując wyłącznie specjalistyczne pojazdy spełniające normy europejskiego standardu emisji spalin EURO 5, dzięki czemu przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta.

na podst. informacji z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM, mb