Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

25 października 2017
LOKATORZY WSPÓŁGOSPODARZAMI
[zdjęcie aktualności]

24 października w Teatrze im. Adama Mickiewicza odbyła się uroczysta inauguracja Rad Lokatorów, utworzonych przy ZGM TBS w Częstochowie.

Rady Najemców, czyli podmioty o opiniodawczo-doradczym charakterze, powstaną przy Oddziałach Eksploatacji ZGM TBS Sp. z o.o.. Ich uczestnikami będą zainteresowani mieszkańcy lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez ZGM TBS. Uczestnictwo w Społecznej Partycypacji Lokatorów, w tym członkostwo w Radzie Lokatorów, będzie miało charakter dobrowolny, społeczny i nieodpłatny.

Społeczna Partycypacja Lokatorów umożliwi mieszkańcom uczestnictwo w zarządzaniu zasobem, podejmowanie decyzji dotyczących zamieszkiwanych nieruchomości. W szczególności lokatorzy będą mieli wpływ na kwestie bezpieczeństwa, ładu przestrzennego, rozwoju społecznego, pomocy osobom zadłużonym, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz planowanych inwestycji.

Społeczna Partycypacja Lokatorów ma zachęcić osoby dotąd  niezainteresowane sprawami nieruchomości do aktywnego działania w tym zakresie. W partycypacji, pośredniej, a w określonych przypadkach bezpośredniej, pomogą konkretne rozwiązania:

  • informowanie lokatorów - umożliwienie im równego dostępu do informacji dotyczących nieruchomości
  • konsultacje i dyskusje – umożliwienie wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z lokatorami, poznanie ich potrzeb oraz opinii w zakresie planowanych inwestycji i inicjatyw
  • współdecydowanie – umożliwienie lokatorom współdecydowania w zakresie części spraw odnoszących się bezpośrednio do ich nieruchomości, np. w zakresie sposobu zagospodarowania określonych środków finansowych.
  • udział w realizacji podjętych decyzji

Społeczna Partycypacja Lokatorów ma przynieść konkretne efekty, między innymi zwiększyć wpływ lokatorów na zarządzanie nieruchomościami, pobudzić aktywność, podnieść satysfakcję lokatorów oraz dbałość o stan zasobu dzięki tzw. „efektowi współgospodarza”. SPL, dzięki pracy społecznej, w przyszłości może też obniżyć koszty  utrzymania i zarządzania zasobem.
We wtorkowej  inauguracji w Teatrze uczestniczył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

AW, ZGM