Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

19 października 2017
SPOTKANIE MEDIATORÓW
[zdjęcie aktualności]

W sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja „Mediacja szansą na porozumienie”. Spotkanie było podsumowaniem półrocznego cyklu nauki mediatorów rówieśniczych, szkolących się w ramach projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”.

Podczas konferencji dyskutowano o potrzebie i sposobach stosowania mediacji, jako skutecznego sposobu rozwiązywania konfliktów. W kolejnych wystąpieniach zaproszeni eksperci mówili m.in. o mediacji sądowniczej, rówieśniczej, sądach koleżeńskich, czy postępowaniu w przypadku sporów nieletnich. W czasie spotkania wręczono również certyfikaty „Mediator rówieśniczy” oraz nagrody w konkursie plastycznym „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”. Honorowy patronat nad spotkaniem objęli Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Częstochowy, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Konferencja była podsumowaniem częstochowskiego projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”, w ramach którego młodzież, rodzice i pedagodzy uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach, przygotowujących ich do pełnienia funkcji mediatora rówieśniczego. Celem podjętej z inicjatywy Agaty Wierny, pełnomocniczki prezydenta ds. równych szans, akcji było propagowanie zasad porozumienia bez przemocy, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści.

W ramach projektu, przygotowanego w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, a realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” m.in. wyszkolono 60 mediatorów rówieśniczych, którzy działają na terenie swoich szkół, propagując posługiwanie się językiem porozumienia bez przemocy i pomagając rozwiązywać konflikty. Dla mediatorów zorganizowano też superwizje, opracowywany jest specjalny podręcznik, służący im pomocą w pierwszych krokach mediacyjnych.