Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

13 października 2017
Nabór kandydatów do Zespołu ds. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do udziału w charakterze członka Zespołu ds. oceny wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej w Częstochowie na 2018 rok w zakresie działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy

Zgłoszenia kandydatów do pełnienia opisanej wyżej funkcji przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (należy wypełnić formularz), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2017 r.

Korespondencję można dostarczyć w następujący sposób:

  • przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13,
  • dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pok. 3).
  • w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres: iz@czestochowa.um.gov.pl
    Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy.
Pliki do pobrania: