Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

25 września 2017
CZĘSTOCHOWA NA ZJEŹDZIE MIAST PIŁSUDSKIEGO
[zdjęcie aktualności]

Przedstawiciele Częstochowy podpisali na Zjeździe w Łodzi deklarację dotyczącą krzewienia tradycji niepodległościowych, a podczas pikniku historycznego uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wystawili stanowisko promocyjne.  
 
W imieniu prezydenta miasta, Częstochowę na Zjeździe w Łodzi 22 i 23 września reprezentował dr Mariusz Kolmasiak ze Związku Piłsudczyków RP. Wraz z innymi uczestnikami podpisał Deklarację Miast Piłsudskiego, dotyczącą wspólnego krzewienia tradycji niepodległościowych. W części przeznaczonej na prezentację miast – w prelekcji pt. ,,Częstochowa w hołdzie Marszałkowi. Historia i współczesność” – przedstawił historię związków Piłsudskiego z Częstochową, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych. Mówił m.in. o częstochowskich projektach edukacyjnych, wystawach czy publikacjach związanych z osobą Marszałka. Zaprezentował także swoją książkę ,,Kolebka Wielkości. Zułów – miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego.”

W drugim dniu Zjazdu odbył się piknik historyczny, na którym Częstochowa wystawiła swe stanowisko promocyjne. Przygotowała je młodzież z klasy mundurowej Zespołu Szkół Technicznych, pod kierunkiem Justyny Długosz. Atrakcjami były pokazy uzbrojenia oraz ekspozycja pamiątek z okresu I Wojny Światowej i II Rzeczpospolitej, pochodzących ze zbiorów dr Mariusza Kolmasiaka oraz zastępcy prezydenta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka. Dla odwiedzających piknik Młodzież ZST przygotowała także kartki pocztowe z częstochowskimi motywami i okolicznościowym stemplem.
 
Historyczne związki Józefa Piłsudskiego z Częstochową sięgają okresu sprzed I wojny światowej, gdy bywał on tu w ramach swej konspiracyjnej działalności w Polskiej Partii Socjalistycznej. Piłsudski wizytował lokalny oddział PPS-u, a jego potwierdzone w źródłach pobyty w mieście miały miejsce w 1902, 1903, 1905 i 1906 r. Jako Naczelnik Państwa odwiedził Częstochowę w 1921 r.

na postawie informacji z Zespołu Szkół Technicznych, mb