Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

8 września 2017
ŚWIATOWY DZIEŃ FAS

„FASD – Problem kliniczny i społeczny” to temat konferencji, która odbyła się w piątek, 8 września w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy w ramach obchodów Światowego Dnia FAS.

Celem spotkania było propagowanie pierwotnej profilaktyki oraz wczesnego rozpoznawania tej jednostki chorobowej, która z każdym rokiem powiększa dane statystyczne.

W konferencji uczestniczyli pedagodzy, wychowawcy, przedstawiciele kuratorów sądowych, policji, służby zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych, a także członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zajęcia poprowadzili praktycy, pedagog Ilona Satława oraz pedagog Lilianna Ociepa. Konferencję otworzył prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk.

Światowy Dzień FAS obchodzony jest 9 września. Dziewiątki w dacie mają wydźwięk symboliczny i odnoszą się do liczby miesięcy, przez które nienarodzone dziecko powinno być chronione od wszelkich zagrożeń zewnętrznych. Dzień ten ma na celu, uświadomienie przyszłym rodzicom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jak również zwrócenie uwagi całemu społeczeństwu na występowanie problemu spożywania alkoholu.
 
FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy) FASD (Spektrum Poalkoholowych Uszkodzeń Płodu) to różnorodne nieprawidłowości zachodzące w procesie rozwoju dziecka w okresie płodowym, będące następstwem spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Charakteryzuje się fizycznym i umysłowym zaburzeniami wrodzonymi spowodowanymi piciem alkoholu przez ciężarną matkę. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka, które wymaga wówczas specjalistycznej diagnozy oraz wsparcia medycznego i środowiskowego.

Organizatorem konferencji była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Częstochowy.