Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

11 sierpnia 2017
CHOMIK EUROPEJSKI W DZIELNICY RZĄSAWY
[zdjęcie aktualności]

Do 15 września prowadzone będą badania koordynowane przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska monitorujące chomika europejskiego, który jest jednym z gatunków zwierząt chronionych.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że w roku 2017 na terenie gminy Częstochowa będą prowadzone prace monitoringowe w ramach zadania pn. „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 – w zakresie gatunków zwierząt”, koordynowane przez Instytut Ochrony Przyrody PAN na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Prace mają na celu monitorowanie stanu ochrony gatunków zwierzat objętych Dyrektywą Rady 92/43/EWG (tzw. Dyrektowa Siedliskowa) poprzez przeprowadzenie standardowych badań na wbranych stanowiskach monitoringowych.

Przedmiot badań: chomik europejski

Miejsce realizacji: stanowisko – Rząsawy

Termin realizacji: 01.08. - 15.09.2017r.

Uprzejmie prosimy osoby i instytucje zarządzające bądź będące właścicielami terenów położonych w rejonie na których prowadzone będą badania (Rząsawy) o umożliwienie ich sprawnego przeprowadzenia.

Zdjęcie chomika europejskiego pochodzi z wikipedii