Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 sierpnia 2017
KARTA RÓŻNORODNOŚCI PODPISANA
[zdjęcie aktualności]

Częstochowa – jako trzeci samorząd w Polsce –  przystąpiła do dobrowolnej inicjatywy, mającej na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz promowanie różnorodności w miejscu pracy.  

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana m.in. w Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Portugalii czy Szwecji.

Jej sygnatariuszki i sygnatariusze – zarówno z sektora prywatnego, administracji publicznej i samorządowej, jak i organizacji pożytku publicznego – zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności, a także wyrażają gotowość zaangażowania w te działania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych. Ma to służyć spójności i równości społecznej.

- Jesteśmy trzecim samorządem w Polsce, który podpisuje ten dokument. – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – W naszym Urzędzie pracują osoby w różnym wieku, pełnosprawne i z niepełnosprawnościami. Sądzę, że nasza własna różnorodność sprawia, że lepiej reagujemy na potrzeby mieszkanek i mieszkańców, którzy do nas przychodzą. Podpisanie Karty ułatwi skuteczniejsze promowanie zasad i wartości, które wcielamy w życie w Urzędzie, także poza nim – choćby wśród współpracujących z nami przedsiębiorców.  

Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności miała miejsce w 2012 roku. W Polsce związane z nią działania koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Swoim honorowym patronatem Kartę Różnorodności objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Jej podpisanie jest dobrowolne i bezpłatne.

10 sierpnia w imieniu miasta dokument podpisał prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Ze strony Forum Odpowiedzialnego Biznesu w uroczystości udział wzięły Dyrektorka Generalna Marzena Strzelczak oraz Agnieszka Kłopotowska. Urząd Miasta reprezentowały m.in.  Rzeczniczka Praw Pracowników Agata Wierny oraz Anna Mielczarek z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, która do udziału w wydarzeniu zaprosiła przedstawicielki i przedstawicieli częstochowskiego środowiska biznesu.  

Podpisanie dokumentu wpisuje się w działania pod hasłem ,,Teraz lepsza praca”, mające na celu m.in. zachęcenie firm do zatrudniania osób na stabilnych i godnych warunkach, a także systematycznego zwiększania wynagrodzeń.

Urząd Miasta Częstochowy w 2014 roku otrzymał tytuł „Samorządu Równych Szans”, przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego. W Urzędzie obowiązuje regulamin antydyskryminacyjny i antymobbingowy; organizuje się też szkolenia, których celem jest uwrażliwienie urzędniczek i urzędników na te zjawiska. Wewnętrzny regulamin wynagradzania przeciwdziała powstawaniu nierówności w uposażeniach między zatrudnionymi w Urzędzie kobietami i mężczyznami.

W Urzędzie jest kącik dla dzieci, przewijaki, a osoby głuchonieme mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego w Biurze Obsługi Interesanta. W planach jest uruchomienie platformy do konsultacji społecznych z myślą o  osobach z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W szkoleniach z jej obsługi wzięły udział pracownice i pracownicy Urzędu, osoby z częstochowskich organizacji pozarządowych oraz same osoby z niepełnosprawnościami.

mb