Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

19 czerwca 2017
STANOWISKO RADY MIASTA W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ WOBEC PRACOWNIKÓW PRAKTIKERA
[zdjęcie aktualności]

Podczas sesji 19 czerwca Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko w sprawie pomocy dla pracowników sieci Praktiker.

Treść stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie podjęcia działań pomocowych przez organy i instytucje państwowe wobec znajdujących się w trudnej sytuacji pracowników sieci Praktiker.

Rada Miasta Częstochowy wyraża swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w jakiej znalazło się kilkudziesięciu pracowników sieci Praktiker w związku z problemami leżącymi po stronie pracodawcy.
Powyższa sytuacja nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy w Częstochowie, zwłaszcza, że pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń od kwietnia, a także nie otrzymali wypowiedzeń i świadectw pracy, co z kolei powoduje, że nie mogą ubiegać się o wypłaty z gwarantowanego  funduszu świadczeń pracowniczych, ani szukać nowej pracy .
Miasto Częstochowa na chwilę obecną udzieliło bezpłatnej pomocy prawnej dla wszystkich poszkodowanych oraz wsparcia z miejskich jednostek m.in. MOPS Częstochowa.
Problem pracowników Praktikera dotyczy w województwie śląskim około 150 osób, natomiast w kraju około 700 osób.
Wobec powyższego apelujemy o podjęcie przez stosowne organy i instytucje państwowe działań zamierzających do jak najszybszego i definitywnego uregulowania sytuacji oraz statusu pracowników sieci Praktiker.