Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

31 maja 2017
NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
[zdjęcie aktualności]

W tym roku 62 osoby otrzymały Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Ponad połowa to gimnazjaliści.

Nagroda stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół artystycznych) i jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mają znaczące osiągnięcia w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego. Wnioski o nagrody mogli zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół, rodzice, stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Komisja przyznała 62 nagrody: 10 dla uczniów szkół podstawowych (w tym  3. w placówkach niepublicznych) - po 600 zł, 32 dla uczniów gimnazjów (14 w szkołach niepublicznych) - po 800 zł i 20 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - po 1100 zł.

Łączna kwota przeznaczona na nagrody to 53 600 zł.

Nagrody wręczył prezydent Krzysztof Matyjaszczyk podczas uroczystej gali z udziałem rodziców i nauczycieli, która odbyła się 30 maja w Miejskim Domu Kultury.

Podczas uroczystości wręczono także certyfikaty za udział w Międzynarodowym Konkursie "Moja Pierwsza Ryba" oraz  "Świat Podwodny", organizowanych przez miasto partnerskie Irkuck.Galę uświetniły występy artystyczne młodzieży częstochowskich szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:

 1. Małgorzata Wieczorkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
 2. Amelia Szpigiel ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego
 3. Adrianna Peryga ze Szkoły Podstawowej nr 29 im. Królowej Jadwigi
 4. Jagoda Błaut ze Szkoły Podstawowej nr 48
 5. Aleksander Kozerski ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego
 6. Kacper Tabaka ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego
 7. Marta Walczak ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego
 8. Alicja Borkowska z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc
 9. Zofia Trojak z Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek im. Matki Zofii Szulc
 10. Miłosz Szczypior z Prywatnej Lingwistycznej Szkoły Podstawowej

GIMNAZJA

 1. Klaudia Stanisz z Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej
 2. Weronika Głowienkowska z Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 3. Przemysław Szczygieł z Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza
 4. Łukasz Krasiejko z Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstania Warszawskiego
 5. Michał Sosnowski z Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 im. Powstania Warszawskiego
 6. Marta Chejduk z Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki
 7. Natalia Kruk z Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki
 8. Weronika Łyzińska z Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki
 9. Agneta Saliuk z Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki
 10. Nikodem Buszko z Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego
 11. Maria Mak z Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego
 12. Antoni Jaworski z Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi
 13. Kamil Kasperski z Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi
 14. Agnieszka Krawczyk z Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi
 15. Jan Ochmański z Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi
 16. Karolina Sokołowska z Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi
 17. Oskar Grabowski z Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego
 18. Martyna Nowacka z Gimnazjum nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie
 19. Mikołaj Stryjewski z Gimnazjum im. Św. Jana de la Salle
 20. Marta Korczak z Publicznego Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. Siostry Barbary Żulińskiej
 21. Juliusz Michałowski z Publicznego Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. Siostry Barbary Żulińskiej
 22. Melania Olender z Publicznego Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. Siostry Barbary Żulińskiej
 23. Weronika Raczyńska z Publicznego Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. Siostry Barbary Żulińskiej
 24. Julia Sadowska z Publicznego Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. Siostry Barbary Żulińskiej
 25. Natalia Tronina z Publicznego Gimnazjum Sióstr Zmartwychwstanek im. Siostry Barbary Żulińskiej
 26. Zuzanna Będkowska z Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego
 27. Tymoteusz Szczypior z Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego
 28. Katarzyna Przech ze Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO
 29. Oliwia Ślusarczyk ze Społecznego Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO
 30. Adrianna Cyran z Katolickiego Gimnazjum SPSK
 31. Tomasz Kinkel z Katolickiego Gimnazjum SPSK
 32. Noel Olesik z Gimnazjum Artystycznego i Akademickiego AGA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:

 1. Aleksandra Cierniak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
 2. Patrycja Kulak z I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 3. Małgorzata Miszczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
 4. Małgorzata Mróz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
 5. Piotr Orłowski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
 6. Aleksandra Żurek   z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
 7. Karol Osuchowski  z II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
 8. Maciej Cierniak z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
 9. Wiktoria Górecka   z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
 10. Klaudia Kapelka  z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
 11. Karol Knysak z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
 12. Klaudia Tukajska z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
 13. Piotr Woldan z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
 14. Anna Drynda z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
 15. Michał Hutny z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
 16. Michał Maras z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
 17. Natalia Segiet z IX Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida
 18. Jarosław Gil z Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Władysława Sikorskiego
 19. Przemysław Wewiór z Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Władysława Sikorskiego
 20. Joanna Wojtyniak z Zespołu Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. Władysława Reymonta

SyB

Foto: Wydz. Edukacji i Leszek Pilichowski