Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

19 maja 2017
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
[zdjęcie aktualności]

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju przypomina przedsiębiorcom, że z dniem 31 maja 2017 r. upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę należy wnosić na konto ING Bank Śląski S.A. 92 1050 1142 1000 0022 8000 2078 podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr .............. II rata za rok 2017.

Zgodnie ze znowelizowaną z dniem 1.01.2016 r. ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania właściwej opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% należnej opłaty rocznej.

W przypadku likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.